Lietuvos bankas
2017-02-15
  • Gaires.jpg
     
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paskelbė praktinį vadovą dėl pranešimų apie akcijų paketus teikimą pagal Skaidrumo direktyvą. Šis vadovas padės rinkos dalyviams susigaudyti, kokie nacionaliniai reikalavimai taikomi skirtingose Europos ekonominės erdvės šalyse.

Pagal Skaidrumo direktyvą reikalaujama informuoti investuotojus apie emitentų įsigyjamas ar perleidžiamas akcijas ir kitas finansines priemones, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kurios turi reikšmingos įtakos jų balsavimo teisėms. Skaidrumo direktyvą perkeliant į nacionalinę teisę leidžiama tam tikra diskrecija. Šiuo tikslu ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, parengė praktinį vadovą, padėsiantį rinkos dalyviams identifikuoti pranešimų pareigą pagal nacionalinės teisės aktus.

Pirmoji praktinio vadovo dalis skirta Europos ekonominės erdvės šalių nacionaliniams reikalavimams, susijusiems su pranešimais apie kontrolinį akcijų paketą, joje pateikiamos nuorodos į aktualius interneto puslapius. Antroje dalyje pateikiama informacija apie taisykles ir praktiką, taip suteikiant galimybę rinkos dalyviams palyginti skirtingose jurisdikcijose keliamus reikalavimus.

ESMA parengė praktinį vadovą vadovaudamasi nacionalinių priežiūros institucijų pateikta informacija, o rinkos dalyviai paklausimus dėl konkrečių klausimų turėtų teikti tiesiogiai šalies, kuri jį domina, priežiūros institucijai.

ESMA šį parengtą dokumentą atnaujins reguliariai, atsižvelgdama į konkrečios šalies nacionalinio reguliavimo ar praktikos pokyčius.