Lietuvos bankas
2021-02-17
  • Mokejimo_istaigoms_ispejimas.jpg
     
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), Europos Sąjungos (ES) vertybinių popierių rinkų priežiūros institucija, paskelbė pranešimą, kuriuo atkreipė neprofesionaliųjų investuotojų dėmesį į riziką, susijusią su prekybos sprendimais, kurie pagrįsti vien tik socialiniuose tinkluose ir nereguliuojamose internetinėse platformose pateikiamomis nuomonėmis, neformaliomis rekomendacijomis ir prekybos ketinimais. Šiuo ESMA pranešimu siekiama apsaugoti neprofesionaliuosius investuotojus, kurių dalyvavimas toks svarbus kuriant Kapitalo rinkų sąjungą.

Neseniai pasitaikė atvejų, kai dėl socialiniuose tinkluose pateiktos informacijos kai reikšmingai svyravo kai kurių JAV akcijų kainos. Nors ES rinkos taisyklės ir struktūros skiriasi, negalima atmesti tikimybės, kad panašios aplinkybės pasireikš ir čia. 

Pranešime atkreipiamas dėmesys į šias problemas:
•    priimdami sprendimus dėl investicijų, investuotojai turi naudotis patikima informacija;
•    dėl kainų svyravimo yra padidėjusi investuotojų rizika patirti nuostolių;
•     kyla piktnaudžiavimo rinka rizika.

Kiti žingsniai
ESMA ir nacionalinės kompetentingos institucijos ir toliau analizuos rinkos įvykius ir įvertins poreikį imtis tolesnių iniciatyvų investuotojų apsaugai ir rinkos vientisumui užtikrinti.

Originalus pranešimas

***

PRANEŠIMAS

Itin didelis kai kurių akcijų prekybos kintamumas
Pastaruoju metu pastebimas itin didelis kai kurių JAV akcijų kainų kintamumas, susijęs su reikšmingu grynųjų trumpųjų pozicijų susikaupimu ir kai kurių neprofesionaliųjų investuotojų bendrais veiksmais, pagrįstais socialiniuose tinkluose paskelbta informacija.

Nors Europos Sąjungos (ES) rinkos taisyklės ir struktūros skiriasi, negalima atmesti tikimybės, kad panašios aplinkybės gali pasireikšti ir čia.

Neprofesionalieji investuotojai vis aktyviau prekiauja akcijų rinkose, o tai yra sveikintinas reiškinys kuriant Kapitalo rinkų sąjungą. Vis dėlto ESMA ragina neprofesionaliuosius investuotojus būti atsargiais priimant sprendimus dėl investicijų, kurie pagrįsti vien tik informacija iš socialinių tinklų ir kitų nereguliuojamų internetinių platformų, jei jie neturi galimybės patikrinti tos informacijos patikimumo ir kokybės. Svarbiausias bet kurio investuotojo žingsnis prieš priimant sprendimą dėl investicijų – surinkti informaciją apie investiciją iš patikimų šaltinių ir įvertinti investavimo tikslus, diversifikavimo naudą ir galimybę patirti nuostolių.

Kainų svyravimas didina investuotojų riziką patirti nuostolių
Investuodami į akcijas, kurioms būdingas didelis kainų svyravimas, neprofesionalieji investuotojai susiduria su reikšminga rizika. Svyravimus gali didinti daug įvairių veiksnių, tarp kurių – ir intensyvus skolintų vertybinių popierių pardavimas. Kainų tendencijos gali staigiai pasikeisti ir virsti priešingomis, ir neprofesionalieji klientai tuomet greitai patirtų didelių nuostolių.

Taikantys su finansiniu svertu susijusias prekybos strategijas investuotojai patiria dar didesnę riziką, kadangi finansinis svertas didina tikimybę patirti nuostolių. Pavyzdys galėtų būti dienos prekybos strategijos, kai taikoma maržinė prekyba, t. y. prekyba naudojantis iš įmonės pasiskolintais pinigais, arba išvestinės priemonės. ESMA pabrėžia, kad prekyba naudojant finansinį svertą yra sudėtinga, o ja užsiimti reikėtų tik visiškai suvokiant kylančias rizikas.

Piktnaudžiavimo rinka rizika
Galimybės pirkti ar parduoti emitento akcijas aptarimas nėra piktnaudžiavimas rinka. Tačiau koordinuotų strategijų prekiauti ar pateikti pavedimus tam tikromis sąlygomis ir tam tikru laiku rengimas ar įgyvendinimas, siekiant pakeisti akcijos kainą, galėtų būti laikomas manipuliavimu rinka.

Reikėtų būti itin atsargiems ir pateikiant informaciją apie emitentą ar finansinę priemonę socialiniuose tinkluose, kadangi neteisingos ar klaidinančios informacijos skleidimas taip pat gali būti traktuojamas kaip manipuliavimas rinka. Be to, reikia būti atsargiems platinant investicijų rekomendacijas bet kokiomis žiniasklaidos priemonėmis, įskaitant socialinius tinklus ir internetines platformas, kadangi joms taikomi įvairūs teisės aktų reikalavimai.

ESMA ir nacionalinės kompetentingos institucijos ir toliau analizuos rinkos įvykius ir vertins poreikį imtis tolesnių iniciatyvų investuotojų apsaugai ir rinkos vientisumui užtikrinti.