Lietuvos bankas
2022-08-02
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė kvietimą teikti informaciją apie išankstinį apsidraudimą (angl. pre hedging). Jo tikslas – skatinti suinteresuotųjų šalių diskusijas ir surinkti daugiau informacijos apie išankstinio apsidraudimo praktiką, kuri galėtų padėti ESMA parengti tinkamas gaires.

Kvietime teikti informaciją išsakomi argumentai „už“ ir „prieš“ tokią praktiką ir prašoma suinteresuotųjų asmenų indėlio, kad būtų galima tinkamai apibrėžti jos priimtinumą Piktnaudžiavimo rinka reglamento (PRR) ir Finansinių priemonių rinkų direktyvos (FPRD) bei Finansinių priemonių rinkų reglamento (FPRR) kontekste.

ESMA jau nagrinėjo išankstinio apsidraudimo klausimą atliekant PRR peržiūrą ir nustatė iš esmės skirtingas nuomones dėl šios praktikos: kai kurie rinkos dalyviai mano, kad išankstinis apsidraudimas yra būtinas rizikos valdymui ir tinkamam rinkų veikimui, o kitos suinteresuotosios šalys galvoja, kad išankstinis apsidraudimas gali prilygti prekybai pasinaudojant viešai neatskleista informacija.

Suinteresuoti asmenys – investicinės įmonės, kredito įstaigos, patys riziką prisiimantys investuotojai, rinkos formuotojai, turto valdymo įmonės ir visi kiti rinkos dalyviai, įskaitant prekybos asociacijas ir pramonės organizacijas, institucinius ir mažmeninius investuotojus, konsultantus ir mokslininkus – kviečiamos pateikti savo atsakymus iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

ESMA kvietimo nuoroda