Lietuvos bankas
2023-03-21
11

„ES Dvynių projekto įgyvendinimas žymi dar vieną Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos centrinių bankų ir ES bendradarbiavimo etapą. Nuoširdžiai tikiu, kad projektas prisidėjo prie Ukrainos centrinio banko pažangos ir priartina prie narystės ES“, – sako Simonas Krėpšta, Lietuvos banko valdybos narys. Jis sakė kalbą renginyje, kuriuo užbaigiamas ES finansuojamo Dvynių programos projekto, skirto Ukrainos centriniam bankui remti, įgyvendinimas.

1998 m. Europos Komisija pradėjo naudoti Dvynių (viešojo administravimo institucijų partnerių glaudaus bendradarbiavimo) projektus kaip priemonę, skirtą padėti tuometinėms šalims kandidatėms, siekiančioms narystės Europos Sąjungoje. Nuo 2004 m. Dvynių projektai taip pat naudojami teikiant ES paramą ES nepriklausančioms kaimyninėms šalims, siekiant sustiprinti jų viešąsias institucijas pasirinktose srityse.

Ką tik užbaigtame 1 mln. eurų vertės projekte Ukrainos nacionaliniam bankui pagalbą teikė dviejų ES centrinių bankų konsorciumas: Lenkijos nacionalinis bankas (vyresnysis partneris) ir Lietuvos bankas (jaunesnysis partneris). Kartu su Lenkijos ir Lietuvos specialistais projekte dalyvavo dešimtys specialistų iš Belgijos, Kroatijos, Graikijos, Vengrijos, Nyderlandų, Portugalijos ir Švedijos centrinių bankų.

Bendras projekto tikslas – sustiprinti Ukrainos nacionalinio banko gebėjimus, kad jis būtų kuo geriau pasirengęs vykdyti savo užduotis pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą. 2022 m. birželio mėn. ES priėmus sprendimą suteikti Ukrainai šalies kandidatės statusą, paaiškėjo, kad reikia toliau stiprinti Ukrainos nacionalinio banko gebėjimus, padėsiančius jam įveikti naujus iššūkius.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. spalio mėn. Nepaisant pandemijos, privertusios bendrauti tik internetu, ir itin didelį neapibrėžtumą sukėlusios Rusijos invazijos į Ukrainą, po 3 mėnesių pertraukos 2022 m. antrąjį ketvirtį projektas buvo atnaujintas ir 2023 m. kovo mėn. užbaigtas. Padrąsinti Ukrainos nacionalinio banko ir jo darbuotojų ryžto, specialistai iš įvairių ES valstybių narių pasiryžo įveikti pandemijos ir karo keliamus iššūkius. Visų dalyvaujančių šalių bendros pastangos padėjo įgyvendinti projekto tikslus.

Pagrindiniai projektų rezultatai:

  • patobulinti tam tikri komercinių bankų priežiūros metodai ir būdai;
  • Ukrainos nacionalinis bankas parengė momentinių mokėjimų sistemos modelį;
  • parengti tam tikri nauji strateginio planavimo ir stebėsenos metodai;
  • pagerinti Ukrainos nacionalinio banko gebėjimai palaikyti ryšius su tarptautinėmis finansų institucijomis ir pasirengti įgyvendinti ES narystei keliamus reikalavimus;
  • nustatyti reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti norint prisijungti prie bendros mokėjimų eurais erdvės.

Lenkijos nacionalinis bankas ir Lietuvos bankas yra pasirengę toliau teikti paramą Ukrainos nacionaliniam bankui, siekiančiam prisijungti prie Europos centrinių bankų sistemos.