Lietuvos bankas
2020-11-04
11

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) ir Estijos (Eesti Pank), Latvijos (Latvijas Banka) bei Lietuvos (Lietuvos bankas) centriniai bankai vienija jėgas, siekdami plėtoti regioninę komercinių vekselių rinką. Finansavimo šaltinių diversifikavimas dabartinėje aplinkoje padeda vietos įmonėms.

Komerciniai vekseliai (KV) – tai įmonių leidžiami nustatyto termino trumpalaikiai neužtikrintieji skoliniai įsipareigojimai, kurie naudojami tenkinti trumpalaikio likvidumo ar apyvartinio kapitalo poreikius. Tęsiantis koronaviruso pandemijai tokių alternatyvių finansavimo šaltinių paklausa sparčiai didėja.

Keturios institucijos šiandien pasirašytame susitarimo memorandume (581.3 KB ) nusprendė bendradarbiauti plėtodamos stipresnę ir veiksmingesnę regioninę KV rinką, kuri atitiktų geriausios patirties pavyzdžius, išdėstytus Europos Centrinio Banko (ECB) trumpalaikių Europos vertybinių popierių iniciatyvoje (Short Term European Paper, STEP), joje nustatyta, kad vertybiniai popieriai turi būti laisvai perleidžiami ir jais turi būti galima prekiauti nebiržinės prekybos rinkose.

Laisvo perleidžiamumo reikalavimu siekiama užtikrinti derėjimą su įkaito tinkamumo reikalavimu, kurį ECB kelia finansinėms priemonėms – būti prekiaujamoms priimtinose prekybos vietose, tai yra reguliuojamose Europos Sąjungos (ES) rinkose arba nereguliuojamose rinkose, kurias yra patvirtinusi Eurosistema – euro zonos pinigų politikos institucija.

Skatinant regioninės KV rinkos plėtrą, bus padėta diversifikuoti vietos įmonių finansavimo šaltinius, remti prekiaujamųjų vertybinių popierių rinkos plėtrą, gerinti regioninės skolintojo kapitalo rinkos veikimą ir pritraukti lėšų iš institucinių investuotojų.

Baltijos šalių KV iniciatyva papildo esamus regioninius projektus, kuriuos ERPB įgyvendina glaudžiai bendradarbiaudamas su vietos institucijomis ir Europos Komisija, siekdamas didinti kapitalo rinkos priemonių, į kurias galima investuoti, pasiūlą. Ši iniciatyva dera su Europos Komisijos kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planu.

„Labai vertiname nuolatinę ERPB paramą siekdami toliau plėtoti Baltijos šalių kapitalo rinkas. ERPB trijose Baltijos rinkose turi daug sėkmingos veiklos pavyzdžių ir tikiuosi, kad tai taps dar vienu tokiu pavyzdžiu. Padidinti įmonių finansavimo galimybių įvairovę dabartinėje sudėtingoje ekonominėje aplinkoje yra ypač naudinga“, – pareiškė Estijos centrinio banko valdytojas Madis Müller.

„Komercinių vekselių programa siekiama Baltijos šalių ekonomikoms duoti daugeriopos naudos, įskaitant mūsų kapitalo rinkų stiprinimą, verslo finansavimo šaltinių diversifikavimą ir investuotojų galimybių investuoti didinimą. Baltijos šalys bei ERPB ir vėl vienija jėgas ir, atsižvelgdami į mūsų ilgametį bendradarbiavimą, tikimės dar vieno sėkmingo šios iniciatyvos rezultato“, – pažymėjo Latvijos centrinio banko valdytojas Mārtiņš Kazāks.

„Šiuo metu yra geras metas plėtoti komercinių vekselių rinką, nes ekspansinė Eurosistemos pinigų politika lengvina sąlygas tokių vertybinių popierių išleidimui. Geriau išvystyta finansų rinka turėtų prisidėti prie sklandesnio pinigų politikos persidavimo į realiąją ekonomiką. Ateityje finansavimo šaltinių diversifikavimas padidintų Baltijos šalių įmonių atsparumą kriziniais laikotarpiais ir prisidėtų prie palankesnio skolinimosi esant įprastoms sąlygoms“, – pareiškė Lietuvos centrinio banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

„Bendra Baltijos šalių KV rinka gali tapti perspektyvia finansavimo, kai jo labiausiai reikia, alternatyva. Šiuo pasiūlymu siekiama, atsižvelgiant į ES kapitalo rinkų sąjungos iniciatyvą, regioniniu lygmeniu tenkinti trumpalaikius įmonių finansavimo poreikius pritraukiant investicinių lėšų. Šio produkto nebūtų buvę įmanoma sukurti be didelės mūsų ilgalaikių partnerių, būtent Baltijos šalių centrinių bankų, paramos“, – pažymi ERPB viceprezidentas Alain Pilloux.

ERPB aktyviai dalyvauja plėtojant trijų Baltijos šalių kapitalo rinkas ir 2018 m. kartu su Europos Komisija parėmė Estijos, Latvijos ir Lietuvos pasirašytą susitarimo memorandumą dėl bendros Baltijos šalių kapitalo rinkos kūrimo siekiant sustiprinti šalių ekonomiką ir paskatinti investicijas darbo vietų kūrimui.

ERPB Baltijos šalyse investuoja nuo 1991 m. Iki šiol bankas šiame regione per daugiau kaip 280 projektų investavo iš viso daugiau kaip 2,5 mlrd. eurų.