Lietuvos bankas
2019-08-27
  • Fotolia_202121268_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvos bankas atkreipia emitentų ir juose vadovaujančias pareigas einančių bei su jais glaudžiai susijusių asmenų dėmesį į pareigą tinkamai pranešti apie sudarytus akcijų, skolos ar išvestinių priemonių sandorius. Už vėlavimą, duomenų nepateikimą gresia poveikio priemonės. 

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) nustato emitento vadovaujančias pareigas einantiems bei su jais glaudžiai susijusiems asmenims pareigą pranešti apie kiekvieną sandorį, susijusį su emitento akcijomis arba skolos, išvestinėmis ar kitomis su juo siejamomis finansinėmis priemonėmis. Šie pranešimai turi būti teikiami emitentui ir priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sandorio*

Pranešimai rengiami ir atskleidžiami laikantis Piktnaudžiavimo rinka reglamente, Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2016/523 ir Lietuvos banko valdybos patvirtintose Informacijos atskleidimo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Pareiga pranešti apie emitento vadovaujamas pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorius taikoma visiems tolesniems sandoriams, kai bendroji sandorių vertė per kalendorinius metus pasiekia 5 000 Eur. Ši riba skaičiuojama sudedant visus emitento vadovaujamas pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorius dėl emitento vertybinių popierių, neatsižvelgiant į užskaitą**

Vadovaujančias pareigas einančiam ir su juo glaudžiai susijusiam asmeniui pateikus pranešimą apie sudarytą sandorį emitentui, šis privalo užtikrinti***, kad informacija, būtų viešai atskleista ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo sandorio sudarymo dienos, o ne nuo tada, kai pranešimą apie sudarytą sandorį gauna emitentas. Dėl to vadovaujančias pareigas einantys ir su jais glaudžiai susiję asmenys turėtų pranešti apie sudarytą sandorį emitentui kuo greičiau po sandorio sudarymo, kad šis informaciją paskelbtų laiku. Emitentas, skelbdamas apie minėtus sandorius, turi šią informaciją paviešinti ir iš karto įdėti ir į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę****.

Vadovaujančias pareigas einantys ir su jais glaudžiai susiję asmenys pranešimus apie sudarytus sandorius turi pateikti Lietuvos bankui***** el. paštu [email protected]

Už Piktnaudžiavimo rinka reglamente nustatytų reikalavimų nesilaikymą gali būti taikomos poveikio priemonės, įskaitant ir pinigines baudas vadovaujančias pareigas einantiems ir su jais glaudžiai susijusiems asmenims: iki 0,5 mln. Eur fiziniams asmenims ir iki 1 mln. Eur juridiniams asmenims, o emitentams – iki 2,5 mln. Eur arba 2 proc. bendros juridinio asmens metinės apyvartos.
_____________________________________________________________________

*Piktnaudžiavimo rinka reglamento 19 straipsnio 1 dalis.
**Piktnaudžiavimo rinka reglamento 19 straipsnio 8 dalis.
***Piktnaudžiavimo rinka reglamento 19 straipsnio 3 dalis.
****Informacijos atskleidimo taisyklių 60 punktas.
*****Informacijos atskleidimo taisyklių 59 punktas.