Lietuvos bankas
2021-03-05
11

Lietuvos bankas informuoja, kad emitentams, kurių akcijos yra be pertraukų įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus bent pastaruosius 18 mėnesių, suteikiama galimybė parengti naują sutrumpintos apimties prospektą (ES atsigavimo prospektą).

Siekdama padėti Europos Sąjungos (ES) šalių bendrovėms (ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams) atsigauti nuo COVID-19 sukeltų ekonominių ir finansinių problemų, paįvairinti finansavimo šaltinius, o investuotojams atverti įvairesnių investavimo galimybių, Europos Komisija nusprendė palengvinti šių emitentų patekimą į viešąsias rinkas. Sutrumpintos apimties prospektas leis jiems lengviau parengti šį dokumentą (sutrumpintas turinys ir kompetentingai institucijai skirtas nagrinėjimo laikas), o investuotojams, visų pirma neprofesionaliesiems, jį suprasti. Tokių prospektų rengimo galimybė numatyta iki 2022 m. gruodžio 31 d. Prospektas suteiks pasą, leidžiantį viešai siūlyti akcijas arba jas įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose visoje Europoje. Jį rengti suteikta teisė tik tuo atveju, jeigu emitento akcijų skaičius, kurį ketinama siūlyti, sudaro ne daugiau nei 150 proc. akcijų, kurios ES atsigavimo prospekto patvirtinimo dieną jau yra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą. 

Komisijos reglamento 2017/1129 pakeitimais supaprastinami reikalavimai finansų tarpininkams informuoti investuotojus apie prospekto priedo paskelbimą – finansų tarpininkai turėtų susisiekti su investuotojais, kurie įsigyja ar pasirašo vertybinius popierius, ir informuoti apie atliktus prospekto pakeitimus (prospekto priedo patvirtinimą) ne priedo patvirtinimo dieną, bet iki pirmos darbo dienos, einančios po dienos, kai priedas buvo paskelbtas, pabaigos.

Šiuo Reglamentu pakeičiamos Direktyvos 2004/109/EB nuostatos, susijusios su metinių finansinių ataskaitų teikimu vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu (European Single Electronic Format, ESEF), šių reikalavimų taikymą dėl pandemijos valstybėms narėms suteikta galimybė atidėti vieniems metams.

Sutrumpintos apimties prospektas yra viena kapitalo rinkų gaivinimo priemonių rinkinio, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas kapitalo rinkoms kuo sparčiau atsigauti nuo COVID-19 pandemijos sukelto ekonominio sukrėtimo. Europos Parlamentas ir Taryba dėl jų susitarė 2020 m. pradžioje, o 2021 m. vasario 26 d. paskelbtas vienas iš šio paketo dokumentų – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/337