Lietuvos bankas
2023-07-12
11

Europos Centrinis Bankas (ECB) kviečia Europos piliečius išsakyti savo nuomonę apie siūlomas kitos serijos eurų banknotų temas. Iki rugpjūčio 31 d. kiekvienas bet kurios euro zonos šalies gyventojas gali dalyvauti ECB interneto svetainėje paskelbtoje apklausoje.

Be to, siekdamas užtikrinti, kad būtų vienodai atspindėtos nuomonės iš visos euro zonos, ECB sudarė sutartį su nepriklausoma tyrimų bendrove, kad ji reprezentatyviai žmonių grupei euro zonos šalyse užduotų tuos pačius klausimus, kurių klausiama ECB apklausoje.

ECB Pirmininkė Christine Lagarde kviečia visus dalyvauti apklausoje. Ji sakė: „Mūsų bendroji valiuta ir mūsų bendra europinė tapatybė yra glaudžiai susijusios – naujoje banknotų serijoje tai turėtų būti pabrėžta. Norime, kad eurų banknotų dizainas būtų artimas europiečiams, todėl kviečiame juos aktyviai dalyvauti renkantis naująją temą.“

Eurų banknotų atnaujinimas

„Siekdami užkirsti kelią padirbinėjimui ir sumažinti poveikį aplinkai, rengiame naują banknotų seriją, kuriai kurti bus panaudotos aukštosios technologijos, – sakė Vykdomosios valdybos narys Fabio Panetta. – Esame įsipareigoję užtikrinti, kad visada būtų galima atsiskaityti grynaisiais pinigais.“

ECB ir euro zonos nacionaliniai centriniai bankai privalo užtikrinti, kad eurų banknotai ir toliau būtų inovatyvi, saugi ir efektyvi mokėjimo priemonė. Naujų banknotų serijų kūrimas yra įprasta centrinių bankų praktika. Pasaulyje, kuriame sparčiai vystosi atkūrimo technologijos, o padirbinėtojai gali lengvai prieiti prie informacijos ir medžiagų, banknotus būtina reguliariai atnaujinti. Be saugumo aspektų, ECB yra įsipareigojęs mažinti eurų banknotų poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą, taip pat užtikrinti, kad jie būtų įtraukesni ir labiau suprantami įvairių amžiaus ir išsilavinimo grupių Europos gyventojams, įskaitant pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui, regos sutrikimų turinčius asmenis.

Atrinktos būsimų banknotų temos

Toliau atsitiktine tvarka išvardytos septynios ECB valdančiosios tarybos jau atrinktos į trumpąjį sąrašą įtrauktos temos. ECB darbo grupėje dalyvavo Lietuvos atstovė – Vilniaus dailės akademijos profesorė Marija Marcelionytė-Paliukė.

  • Ateitis  – jūsų rankose
  • Europos kultūra
  • Europos vertybės, atspindėtos gamtoje
  • Mūsų Europa – mes patys
  • Paukščiai – laisvi, atsparūs ir įkvepiantys
  • Rankos – kartu statome Europą
  • Upės – gyvybės vandenys Europoje

Naujo dizaino kūrimo chronologija

Atsižvelgdamas į apklausų rezultatus, ECB iki 2024 m. išrinks naujos kartos banknotų dizaino temą. Po to bus paskelbtas konkursas dėl dizaino. Europos piliečiai vėl turės galimybę išsakyti savo nuomonę apie šiam konkursui pateiktus dizaino variantus.

Sprendimą dėl būsimo dizaino ir dėl to, kada naujieji banknotai bus gaminami ir išleidžiami į apyvartą, ECB turėtų priimti 2026 m.