Lietuvos bankas
2020-03-30
11

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) atnaujino savo rekomendaciją bankams dėl dividendų paskirstymo. ECB prašo bankų nemokėti dividendų bent iki 2020 m. spalio mėn.

•ECB prašo bankų nemokėti dividendų ar nevykdyti akcijų išpirkimo COVID-19 pandemijos metu.
•Rekomendacija susijusi su 2019 ir 2020 m. dividendais, bent iki 2020 m. spalio 1 d.
•ECB tikisi, kad bankai ir toliau finansuos namų ūkius, smulkųjį verslą ir įmones.

Siekiant padidinti bankų pajėgumą padengti nuostolius ir remti skolinimą namų ūkiams, smulkiajam verslui ir įmonėms koronaviruso (COVID-19) pandemijos metu, jie neturėtų mokėti dividendų už 2019 ir 2020 finansinius metus bent iki 2020 m. spalio 1 d. Bankai taip pat turėtų susilaikyti nuo akcijų išpirkimo, kuriuo siekiama atlyginti akcininkams.

Šia nauja rekomendacija atgaline data nepanaikinami kai kurių bankų 2019 finansiniais metais jau išmokėti dividendai. Tačiau tikimasi, kad bankai, kurie paprašė savo akcininkų balsuoti dėl dividendų paskirstymo pasiūlymo būsimame visuotiniame akcininkų susirinkime, tokius pasiūlymus iš dalies pakeis pagal naująją rekomendaciją.

Rekomendacija parengta atsižvelgiant į ankstesnius 2020 m. kovo 20 d. ir 2020 m. kovo 12 d. ECB pranešimus dėl laikinųjų paramos priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad bankai ir toliau remtų ekonomiką. ECB tikisi, kad bankų akcininkai prisidės prie šių bendrų pastangų. Atsižvelgiant į tai, kapitalas, kuris nenaudojamas dividendams paskirstyti ir akcijoms išpirkti, gali būti naudojamas skolininkams – namų ūkiams, smulkiajam verslui ir įmonėms – remti ir (arba) esamų pozicijų tokių skolininkų atžvilgiu nuostoliams padengti.

Europos Centrinio Banko rekomendacija