Lietuvos bankas
2020-03-19
11

ECB valdančioji taryba nusprendė:

1. Pradėti naująją laikinąją privačiojo ir viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą, siekdama užkirsti kelią didelėms rizikoms, kylančioms pinigų politikos perdavimo mechanizmui ir euro zonos augimo perspektyvoms dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio ir sparčios jo plėtros.

Šios naujosios specialiosios pandeminės pirkimo programos (SPPP) (angl. Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) apimtis bus 750 mlrd. Eur. Pirkimai bus vykdomi iki 2020 m. pabaigos ir apims visas turto kategorijas, laikomas tinkamomis pagal dabartinę turto pirkimo programą (TPP).

Kalbant apie viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimus, pasakytina, kad skirtingų jurisdikcijų pirkimai ir toliau bus paskirstomi pagal kapitalo raktą. Kartu pirkimai pagal naująją SPPP bus vykdomi lanksčiai. Tai leis skirtingai paskirstyti pirkimo srautus laiko atžvilgiu, pagal skirtingas turto klases ir skirtingas jurisdikcijas.

Graikijos vyriausybės išleistiems vertybiniams popieriams, perkamiems pagal SPPP, nebus taikomi tinkamumo reikalavimai.

Valdančioji taryba nutrauks grynuosius turto pirkimus pagal SPPP, kai tik nuspręs, kad COVID-19 krizė baigėsi, tačiau bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip šių metų pabaigoje.

2. Išplėsti bendrovių sektoriaus pirkimo programos (BSPP) reikalavimus atitinkančio turto sąrašą, kad jis apimtų nefinansinius komercinius popierius, suteikiant teisę pagal BSPP įsigyti visus tinkamos kredito kokybės komercinius popierius.

3. Sušvelninti įkaitui taikomus standartus, pakoreguojant pagrindinius įkaito sistemos rizikos parametrus. Visų pirma, bus išplėsta papildomų kredito reikalavimų (angl. Additional Credit Claims, ACC) aprėptis, įtraukiant įmonių sektoriaus finansavimo reikalavimus. Taip bus užtikrinta, kad sandorių šalys galėtų ir toliau visapusiškai naudotis Eurosistemos refinansavimo operacijomis.

ECB valdančioji taryba yra pasiryžusi veikti ir padėti visiems euro zonos piliečiams šiuo itin sudėtingu laikotarpiu. Tuo tikslu ECB užtikrins, kad visi ekonomikos sektoriai galėtų pasinaudoti palankiomis finansavimo sąlygomis, kurios leistų jiems atlaikyti šį sukrėtimą. Tai galioja namų ūkiams, įmonėms, bankams ir vyriausybėms.

Valdančioji taryba imsis visų būtinų veiksmų pagal savo įgaliojimus. Ji yra visiškai pasirengusi tiek, kiek reikia, ir tiek laiko, kiek reikės, didinti savo turto pirkimo programų apimtį ir koreguoti jų sudėtį. Siekdama palaikyti ekonomiką šio sukrėtimo metu, Taryba išnagrinės visas galimybes ir nenumatytus atvejus.

Atsižvelgdama į tai, kiek kai kurios nusistatytos ribos gali trukdyti ECB imtis veiksmų siekiant įvykdyti savo įgaliojimus, Valdančioji taryba apsvarstys galimybę jas peržiūrėti tiek, kiek tai būtina, kad ECB veiksmai būtų proporcingi rizikai, su kuria susiduriame. ECB netoleruos jokios rizikos sklandžiam jo pinigų politikos perdavimui visose euro zonos jurisdikcijose.