Lietuvos bankas
2021-12-17
11

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) imasi tolesnių veiksmų projekte, kuriuo siekiama sukurti Integruotą atskaitomybės sąrangą (angl. Integrated Reporting Framework, IReF). Suderinta statistinės atskaitomybės sistema skirta palengvinti statistinių duomenų teikimą Europos centrinių bankų sistemai (ECBS) ir sumažinti atskaitomybės naštą pasitelkiant skaitmeninimą ir pažangų duomenų rengimo proceso organizavimą. Be to, sistemoje sudarytos palankesnės sąlygos politikos formuotojams analizuoti ir palyginti duomenis.

Atsižvelgdamas į konsultacijų su rinka rezultatus ECB pradeda projekto kūrimo etapą. Projektą tikimasi užbaigti 2027 m. Per šį laikotarpį atskaitingieji agentai ir ECBS galės atlikti reikiamą techninį darbą.

IReF užtikrins vienodą statistikos terminų supratimą ir standartizuos informaciją, kurią bankai turi pateikti atitinkamiems savo centriniams bankams. Vykdant konsultacijas bankų sektorius turėjo įvertinti sistemos įgyvendinimo sąnaudas ir naudą. Apie du trečdaliai bankų sektoriaus rinkos dalyvių išreiškė nuomonę, kad sistemos įgyvendinimo nauda pranoks sąnaudas.

Vienas iš tolesnių veiksmų projekte – parengti ECB reglamentą, kurį tikimasi priimti 2024 m. ECBS ir toliau bendradarbiaus su Europos bankininkystės institucija, Europos Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, kad suderintų visų duomenų (statistinių, prudencinių ir pertvarkymo srities), kuriuos bankai turi pateikti Europos valdžios institucijoms, teikimą.