Lietuvos bankas
2020-03-20
  •  
    Nuotraukos autorius: ECB
11
  • ECB suteikia lankstesnį paskolų, užtikrintų valstybės paramos priemonėmis, rizikos traktavimą.
  • ECB ragina bankus vengti pernelyg didelio procikliškumo efekto, įgyvendinant 9-ojo TFAS reikalavimus.
  • ECB aktyvuoja kapitalo ir veiklos paramos priemones, apie kurias paskelbta 2020 m. kovo 12 d.
  • Parama kapitalui siekia 120 mlrd. eurų ir galėtų būti panaudota nuostoliams padengti arba galėtų būti finansuojama iki 1,8 trln. eurų paskolų.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė tolesnes priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad jo tiesiogiai prižiūrimi bankai galėtų toliau atlikti savo vaidmenį finansuojant namų ūkius ir korporacijas, atsižvelgiant į pasaulio ekonomikos sukrėtimą, sukeltą koronaviruso.

ECB remia visas iniciatyvas, kuriomis siekiama rasti tvarius sprendimus dėl skolininkų, laikinai patiriančių finansinių sunkumų pandemijos akivaizdoje. Šiuo tikslu ECB nustatė priežiūros veiksmų lankstumą, susijusį su neveiksnių paskolų traktavimu, visų pirma tam, kad bankai galėtų visapusiškai pasinaudoti valdžios institucijų suteiktomis garantijomis ir moratoriumais dabartiniams sunkumams įveikti.

Pirma, priežiūros institucijos pagal kompetenciją ir laikinai numato lanksčiau klasifikuoti skolininkų, kurie gali nesugebėti įvykdyti įsipareigojimų, pozicijas, jei bankai gaus šioms paskoloms valstybės garantiją, suteiktą atsižvelgiant į koronavirusą. Priežiūros institucija taip pat pasinaudos tam tikrais lankstumo principais, susijusiais su paskolomis pagal su COVID-19 susijusius viešuosius moratoriumus. Antra, paskoloms, kurios tampa neveiksniomis ir yra užtikrintos valstybės garantijomis, bus taikomas palengvintas atidėjinių sudarymo grafikas. Galiausiai priežiūros institucijos, aptardamos su bankais neveiksnių paskolų mažinimo strategijos įgyvendinimą, pasinaudos galimybe veikti visiškai lanksčiai, atsižvelgdamos į ypatingą dabartinių rinkos sąlygų pobūdį.

Be to, siekiama spręsti pernelyg didelio atidėjinių paskolų nuostoliams padengti nepastovumo problemą, kad būtų išvengta dėl itin didelio cikliškumo atsiradusio priežiūrinio kapitalo ir finansinių rezultatų svyravimų. Laikydamasis savo rizikos ribojimo įsipareigojimų, ECB ragina visus bankus vengti prociklinių prielaidų savo modeliuose, kai formuluojamos nuostatos, o tie bankai, kurie jų dar netaikė, turėtų pasirinkti 9-ajame TFAS standarte numatytas pereinamojo laikotarpio taisykles.

Šios su kredito rizikos sušvelninimu susijusios priemonės papildo kapitalo atlaisvinimo ir kitas palengvinančias priemones, paskelbtas 2020 m. kovo 12 d. ECB skaičiavimais, parama kapitalui, suteikiama leidžiant nesilaikyti 2 ramsčio rekomendacijų (angl. Pillar 2 Guidance, P2G) reikalavimų ir taikant naujas taisykles dėl 2 ramsčio reikalavimų (angl. Pillar 2 Requirement, P2R), sudaro 120 mlrd. eurų CET1 kapitalo. Ši parama suteikiama bankams padengti nuostolius nesiimant jokių priežiūros veiksmų arba galimai finansuoti iki 1,8 trln. eurų paskolų namų ūkiams ir bendrovėms, prireikus papildomo likvidumo.

Daugiau informacijos apie priežiūros priemones, kurių buvo imtasi šią ir praėjusią savaitę, pateikiama DUK.

Glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, ECB priežiūros valdyba toliau stebės pokyčius. Prireikus priemonės bus peržiūrėtos.