Lietuvos bankas
2014-07-15

Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority, EBA) pateikė nuomonę Europos Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai ir Parlamentui dėl virtualių valiutų (angl. virtual currencies) reguliavimo reikalavimų. Ši nuomonė skirta ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. Jos, vykdydamos finansų rinkų priežiūrą, galėtų rekomenduoti finansų įstaigoms susilaikyti nuo virtualių valiutų įsigijimo, laikymo ar pardavimo tol, kol nebus įgyvendinta teisinio reguliavimo sistema.

Po atliktų tyrimų ir situacijos vertinimo, vykdyto bendrai su kitomis kompetentingomis Europos institucijomis (ECB, ESMA) EBA padarė išvadą, kad nors potencialios naudos iš prekybos virtualiomis valiutomis ir esama, pavyzdžiui, sandoriai būna greitesni ir pigesni, tačiau rizika vis dėlto yra didesnė už teikiamą naudą. EBA nustatė daugiau kaip 70 būdingų įvairaus pobūdžio rizikų, įskaitant riziką vartotojams, rinkos dalyviams, taip pat rizikas, susijusias su finansinės informacijos vientisumu, pinigų plovimu ir kitais finansiniais nusikaltimais bei pavojais, kylančiais ir atsiskaitant įprastinėmis valiutomis. EBA tyrė ir rizikos šaltinius. Pavyzdžiui, viena iš jų yra tai, kad virtualių valiutų sistemą sukurti ir atitinkamai jos funkcionavimą pakeisti gali iš esmės bet kas, o sukurti ar pakeisti decentralizuotų valiutų, pavyzdžiui, bitkoino (angl. bitcoin), sistemai tereikia pakankamai kompiuterinių techninių resursų. Dėl informacinių technologijų nėra jokių saugumo garantijų. Be to, visi virtualių valiutų sandorių dalyviai gali išsaugoti anonimiškumą, o rinkos dalyvių finansinis pajėgumas šiuo atveju gali būti neaiškus ir neapibrėžtas.   

Vadovaudamasi atliktu vertinimu, EBA mano, kad siekiant suvaldyti visas rizikas, reguliavimas virtualių valiutų srityje yra būtinas, o kad būtų išvengta kai kurių rizikų, jis turi būti itin išsamus. Reguliavimo modelis pirmiausia turėtų būti skirtas tam tikrų rinkos dalyvių valdymo reikalavimams, klientų sąskaitų atskyrimui, kapitalo reikalavimams ir, svarbiausia, schemas valdančių institucijų (angl. schemes governing authorities), atsakingų už virtualių valiutų schemų vientisumą ir jų sudedamųjų dalių, tokių kaip protokolai ir sandorių knygos, sukūrimui.

Atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu nėra virtualių valiutų reguliavimo režimo, Lietuvos bankas, vadovaudamasis EBA rekomendacija, siūlo kredito įstaigoms, mokėjimo įstaigoms ir elektroninių pinigų įstaigoms susilaikyti nuo virtualių valiutų pirkimo, laikymo ar pardavimo, siekiant sumažinti riziką, kylančią dėl virtualių valiutų schemų ir reguliuojamų finansinių paslaugų sąveikos.

Pateikdama šią nuomonę EBA siekia visai Europos Sąjungai (ES) bendros priežiūros praktikos ir požiūrio virtualių valiutų atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad teisinės aplinkos, reglamentuojančios virtualių valiutų priežiūrą, nėra, šiuo metu EBA nuomonė laikytina tinkamiausia priemone, kuria vadovaujantis ateityje galėtų būti išleidžiamos gairės ar rekomendacijos ir sukurtas išsamesnis reguliavimo režimas ES.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija galės vadovautis EBA parengta nuomone dėl naujų ar šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimo siekiant reglamentuoti virtualių valiutų reguliavimą.

* * *

EBA nuomonė (619.8 KB )dėl virtualių valiutų (anglų k.)

Lietuvos banko 2014 m. sausio 31 d. įspėjimą vartotojams dėl virtualių valiutų galite rasti čia (144.5 KB ).