Lietuvos bankas
2023-01-23
11

Gruodžio mėn. metinė infliacija Lietuvoje mažėjo trečią mėnesį iš eilės ir sudarė 20 proc. (lapkričio mėn. – 21,4 %). Metinės infliacijos sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., mažėjusios energijos kainos bei aukštesnės palyginamosios bazės efektas, kai kainos lyginamos su padidėjusiomis kainomis prieš metus. Dėl aukštesnės palyginamosios bazės gruodžio mėn. mažėjo tiek paslaugų, tiek maisto prekių metinis kainų augimas, nors per lapkričio mėn. kilo abiejų minėtų grupių kainos. Vidutinė metinė infliacija 2022 m. sudarė 18,9 proc.

Komentuoja Laura Mociūnaitė, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnioji ekonomistė  

Gruodžio mėn. energijos kainos augo 37 proc. metiniu tempu, t. y. 11 proc. punktų lėčiau nei lapkričio mėn. bei 36 proc. punktais lėčiau nei per rugsėjo mėn. piką, ir daugiausia prisidėjo prie metinės infliacijos sumažėjimo. Rinkose sumažėjusios kai kurių energijos išteklių kainos darė reikšmingą įtaką energijos kainų raidai. Gruodžio mėn. stiprėjo euro vertė dolerio atžvilgiu, Brent rūšies naftos kaina per mėnesį sumažėjo apie 10 proc., o tai paveikė degalų kainas. Per gruodžio mėn. degalai atpigo 7,8 proc. ir buvo 9,3 proc. brangesni nei prieš metus (lapkričio mėn. – 18,5 %). Mažėjant metiniam degalų kainų augimui, jų įtaka metinei infliacijai sumenko nuo 1,2 proc. punkto (lapkričio mėn.) iki 0,6 proc. punkto (gruodžio mėn.). Metiniam energijos kainų augimo mažėjimui reikšmingą įtaką darė ir toliau slopęs šilumos energijos kainų augimas, kurį lėmė tiek toliau optimizuojama šilumai gaminti naudojamo kuro struktūra, tiek aukštesnės palyginamosios bazės efektas. Gruodžio mėn. šilumos energijos kainos kilo 34 proc. metiniu tempu, nors dar rugsėjo mėn. piko metu šilumos energija buvo net 131 proc. brangesnė nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Vis dėlto ne visų energijos prekių kainų augimas mažėjo. Gruodžio mėn. pakilus elektros kainoms rinkoje, išaugo ir elektros kainos vartotojams. Jos gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 2,2 proc. ir buvo 72 proc. didesnės nei prieš metus.

Gruodžio mėn. maisto, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką, kainos kilo 28 proc. metiniu tempu ir sudarė 7,7 proc. punkto bendrosios infliacijos – jos buvo pagrindinis ją lemiantis veiksnys. Maisto prekės, neįskaitant alkoholinių gėrimų ir tabako, per gruodžio mėn. pabrango 1,2 proc., tačiau dėl aukštesnės palyginamosios bazės jų metinis augimas šiek tiek sumažėjo ir sudarė 34 proc. (lapkričio mėn. – 35 %). Itin dideliu metiniu augimu ir toliau išsiskyrė pieno produktų (47 %), aliejų ir kitų riebalų (40 %) bei duonos ir grūdinių produktų (39 %) kainos. Maisto produktų kainų raidai itin didelę įtaką toliau daro išaugusios pieno ir grūdų supirkimo kainos Lietuvoje. Nors, remiantis naujausiais lapkričio mėn. duomenimis, žaliavinio pieno ir grūdų supirkimo kainos Lietuvoje per mėnesį sumažėjo atitinkamai 6,3 ir 1,3 proc., tačiau kainų lygis ir toliau yra aukštas. Pavyzdžiui, natūralaus riebumo pieno supirkimo kainos Lietuvoje lapkričio mėn. sudarė 546 Eur/t, o tuo pačiu laikotarpiu prieš metus – 401 Eur/t.

Grynoji infliacija, kuri neapima labiausiai kintančių energijos ir maisto prekių, gruodžio mėn. šiek tiek sumažėjo ir sudarė 12,6 proc. (lapkričio mėn. – 12,7 %). Vienos iš grynosios infliacijos komponenčių – paslaugų – metinis kainų augimas gruodžio mėn. sumažėjo iki 14,1 proc. (lapkričio mėn. sudarė 14,7 %). Paslaugų kainų augimo sumažėjimui įtakos turėjo prislopęs nuomos ir kelionių paslaugų metinis kainų augimas. Kitos grynosios infliacijos komponentės – pramonės prekių – kainos gruodžio mėn. kilo spartesniu 11,6 proc. tempu (lapkričio mėn. – 11,3 %). Prie spartesnio pramonės prekių kainų augimo reikšmingai prisidėjo didėjęs automobilių kainų augimas, kuris gruodžio mėn. sudarė 24,2 proc. ir lėmė 0,5 proc. punkto bendrosios infliacijos. Gamintojų kainų spaudimas pramonės prekių kainų raidai tebėra stiprus, tačiau jis toliau pamažu slopsta – gruodžio mėn. apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, gamintojų produkcijos kainos vidaus rinkoje kilo šiek tiek mažesniu – 22,9 proc. – metiniu tempu (lapkričio mėn. – 23,9 %).

Metinė infliacija euro zonoje gruodžio mėn. sumažėjo ir sudarė 9,2 proc. (lapkričio mėn. – 10,1 %). Kaip ir Lietuvoje, taip ir euro zonoje infliacijos sumažėjimą daugiausia lėmė lėčiau augusios energijos kainos. Gruodžio mėn. energijos kainos euro zonoje kilo 25,5 proc. metiniu tempu ir lėmė 2,8 proc. punkto bendrosios infliacijos (lapkričio mėn. – 3,8 proc. p.). Iš visų euro zonos šalių kainos sparčiausiai kilo Latvijoje – gruodžio mėn. jos buvo 20,7 proc. didesnės nei prieš metus. 

Duomenų komentaras: 2022 m. gruodžio mėn. infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksąDuomenų komentaras: 2022 m. gruodžio mėn. infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą