Lietuvos bankas
2022-07-07
11

Lietuvos bankas atliko draudimo produktų priežiūros ir valdymo praktikos šalies draudimo rinkoje analizę, pateikė jos dalyviams rekomendacijas dėl geriausios praktikos. Duomenis analizei pateikė 16 Lietuvoje įsteigtų draudimo įmonių arba užsienio įmonių, veikiančių per filialus.

„Vertinome, kokias draudimo produktų kūrimo, jų testavimo, tikslinės rinkos nustatymo, produktų stebėjimo ir peržiūros procedūras taiko draudimo rinkos dalyviai, kaip laikomasi sąžiningos elgsenos su vartotojais reikalavimų. Apibendrinę rezultatus, pateikiame rinkos dalyviams rekomendacijas“, – sako Lietuvos banko Kredito ir draudimo paslaugų priežiūros skyriaus vadovė Justina Pupienienė.

Draudimo įmonės teikia pakankamai daug ir įvairaus profilio paslaugų, todėl, siekdamos nustatyti, kokiai auditorijai skirtas konkretus draudimo produktas, pirmiausia turėtų nustatyti jo sudėtingumo lygį. 

Tiksline rinka turėtų būti laikoma tokia grupė klientų, kuriuos, atsižvelgiant į draudimo produkto pobūdį, vienija panašios biometrinės, socialinės ir ekonominės geografinės savybės bei atitinkamai panašūs tikėtinų rizikų profiliai ir apsidraudimo poreikiai. Vertinant klientų pažeidžiamumą, racionalu atsižvelgti į klientų finansinio raštingumo lygį, patirtį su tam tikrais draudimo produktais, klientų amžių ir nustatyti, kam konkretus produktas nėra tinkamas. Tai ypač aktualu kuriant ar keičiant investicinio gyvybės draudimo produktus. 

Lietuvos banko vertinimu, naujų ar iš esmės koreguojamų ilgalaikių investicinio gyvybės draudimo produktų testavimas turėtų apimti įvairių scenarijų taikymą ir jų rezultatų vertinimą. Geriausios testavimo praktikos pavyzdžiu būtų vienos draudimo įmonės nurodyta elgsena, kai, testuojant draudimo produktą, apsibrėžiami rodikliai, kuriuos pasiekus (viršijus) laikoma, kad produktas neatitinka tikslinės rinkos poreikių (pvz., teikia naudą tik tuo atveju, jei sutartis galioja 20 metų ar ilgiau – šiuo atveju toks produktas su standartinėmis sąlygomis neturėtų būti siūlomas vyresnio amžiaus asmenims, neturėsiantiems realios galimybės gauti minėtą naudą).

Lietuvos bankas pažymi, kad draudimo produktų kūrėjai turėtų apsibrėžti savo sukurtų ir platinamų draudimo produktų peržiūrų periodiškumą, todėl praktika, kai draudimo produktai yra peržiūrimi tik tada, kai jų stebėjimo rezultatai indikuoja peržiūros poreikį, nebūtų tinkama. Tinkamesnė praktika būtų produktus, ypač investicinio gyvybės draudimo, peržiūrėti bent kartą per metus. 

Be to, draudimo įmonės turėtų nustatyti ir įgyvendinti aiškias sąžiningo elgesio su klientais politiką ir procedūras, kurios būtų neatsiejama jų verslo kultūros dalis. Jos turėtų užtikrinti, kad į sąžiningo elgesio su klientais principą būtų atsižvelgiama planuojant, vykdant ar keičiant įmonės veiklos strategiją, priimant sprendimus, kurie gali turėti poveikį vartotojams, nustatant įmonės valdybos ir vyresniosios vadovybės atsakomybę, vidaus kontrolės sistemą, atlygio politiką, vykdant produktus platinančių asmenų atranką ir jų kvalifikacijos priežiūrą.

Produktų priežiūros ir valdymo praktikos draudimo rinkoje analizė