Lietuvos bankas
2022-05-19
11

Lietuvos draudimo rinka pirmąjį šių metų ketvirtį sparčiai augo. Priežastys, susijusios su Rusijos karu prieš Ukrainą, turėjo neigiamos įtakos finansiniam rezultatui, tačiau sektoriaus stabilumui poveikis buvo minimalus. 

„Nors draudimo sektorius pajuto netiesioginį karo prieš Ukrainą poveikį, tačiau jis yra gerai pasirengęs galimiems iššūkiams ir išmokęs COVID-19 pandemijos pamokas. Draudimo sektoriaus įmonės vykdo mokumo kapitalo reikalavimus su didele atsarga, tad iš esmės svarbiausia ir toliau neprarasti budrumo“, – sako Lietuvos banko Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Visa draudimo rinka pagal pasirašytas įmokas sudarė 292 mln. Eur ir, palyginti su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, augo 17,1 proc. Išmokos sudarė 165 mln. Eur, taigi augo 38 proc. 

Ne gyvybės draudimo rinka pagal pasirašytas įmokas augo daugiau kaip penktadaliu ir sudarė 211 mln. Eur. Išmokos sudarė 119 mln. Eur, jos augo 33,2 proc. Pandemijos laikotarpiu mažėjusios privalomojo transporto priemonių draudimo įmokos pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, augo 12,3 proc. ir sudarė 58,7 mln. Eur. Išmokos sudarė 40,5 mln. Eur, taigi augo 19,7 proc. Dėl įvykusių audrų net 34,7 proc. (iki 21,2 mln. Eur) išaugo turto draudimo išmokos. Sumažėjus kelionių suvaržymams, itin sparčiai – beveik dvigubai (iki 3 mln. Eur) – augo su kelionių draudimu siejamų medicinos išlaidų draudimo apimtis. 

Gyvybės draudimo rinka augo nuosaikiau – 7,9 proc. ir sudarė 81 mln. Eur. Investicinio gyvybės draudimo portfelis augo 11,1 proc. – iki 55 mln. Eur, tačiau, palyginti su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, reikšmingai padaugėjo nutrauktų šio draudimo sutarčių, o išmokų suma padidėjo daugiau kaip du kartus – iki 33,3 mln. Eur. Vertinama, kad tai buvo vienkartinis veiksnys, siejamas su pablogėjusia geopolitine padėtimi dėl karo prieš Ukrainą.

Bendras draudimo rinkos veiklos rezultatas – bendrovės patyrė 2,68 mln. Eur nuostolį. Penkios draudimo įmonės dirbo pelningai, keturios nuostolingai. Gyvybės draudimo įmonės bendrai uždirbo beveik 1 mln. Eur pelno, tačiau ne gyvybės draudimo įmonės patyrė 3,67 mln. Eur nuostolį. Tokius rezultatus iš esmės lėmė dėl Rusijos karo prieš Ukrainą sumažėjusi investicijų vertė. Draudimo brokerių įmonės uždirbo 5,02 mln. Eur pelno, pelningai dirbo 79 įmonės.

Šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje šalies rinkoje draudimo paslaugas teikė 20 draudikų: 9 Lietuvoje registruotos draudimo įmonės ir 11 kitose ES šalyse registruotų draudimo įmonių filialų, veikė 102 draudimo brokerių įmonės.

Draudimo rinka pirmąjį ketvirtį augo, bet nuostolio neišvengė