Lietuvos bankas
2015-04-03
  • Auga, dideja.jpg
     
11

Lietuvoje registruotos draudimo įmonės 2014 m., neaudituotais duomenimis, uždirbo 24,1 mln. Eur (83,2 mln. Lt) pelno, t. y. 36 % daugiau nei ankstesniais metais. Daugiausia pelno uždirbta iš draudimo veiklos, tačiau bendrą rezultatą reikšmingai gerino ir investicinės veiklos pelnas.

„Praėjusių metų rezultatas artimas rekordiniam – daugiau uždirbta tik 2007 m. Tačiau skirtingų draudimo šakų rezultatai reikšmingai skyrėsi – ne gyvybės draudimo grąža iš draudimo veiklos buvo beveik 6 kartus mažesnė nei gyvybės draudimo įmonių“, – sako Mindaugas Šalčius, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktoriaus pavaduotojas.

Intensyvi konkurencija paskatino ne gyvybės draudimo įkainių mažėjimą, todėl sparčiu augimu metus pradėjęs ne gyvybės draudimo sektorius (pasirašytų įmokų suma pirmąjį ketvirtį augo 8,1 %) vėlesniais mėnesiais sulėtino apsukas, o bendras visų metų prieaugis siekė tik 1 %. Pasirašytos ne gyvybės draudimo įmokos sudarė 385,8 mln. Eur (1 332,1 mln. Lt). Gyvybės draudimo sektoriaus įmokos augo gerokai sparčiau – 18,6 %, iki 215 mln. Eur (742,5 mln. Lt).

Iš viso Lietuvoje registruotos draudimo įmonės ir kitų ES valstybių Lietuvoje įsteigti draudimo įmonių filialai 2014 m., patikslintais duomenimis, pasirašė 600,9 mln. Eur (2 074,6 mln. Lt) įmokų, bendras visos draudimo rinkos augimas sudarė 6,6 %.

Per 2014 m. draudikai išmokėjo 316,4 mln. Eur (1 092,4 mln. Lt) išmokų, t. y. 1,5 % daugiau, nei buvo išmokėta per 2013 m. Gyvybės draudimo išmokų suma sudarė 95 mln. Eur (327,9 mln. Lt) ir buvo 1,7 % mažesnė nei ankstesniais metais. Ne gyvybės draudimo išmokos augo 2,9 %, iki 221,4 mln. Eur (764,4 mln. Lt).

Draudimo įmonės pernai iš draudimo veiklos uždirbo 14,4 mln. Eur (49,7 mln. Lt), investavimo veiklos rezultatas – 11,9 mln. Eur (41 mln. Lt) pelno. Visos įmonės dirbo pelningai, išskyrus dvi ne gyvybės draudimo įmones.

2014 m. pabaigoje draudimo įmonių turtas sudarė 1,024 mlrd. Eur (3,534 mlrd. Lt) ir buvo 19 % didesnis nei prieš metus. Tokį turto padidėjimą lėmė Lenkijos draudimo įmonės PZU S.A. investicijos į UAB DK „PZU Lietuva“, kuri įsigijo Danijos draudimo įmonės „Codan Forsikring A/S“ filialą Estijoje.

2014 m. vyko draudimo įmonių akcininkų struktūros pasikeitimai. AB „Lietuvos draudimas“ akcijas iš Jungtinės Karalystės draudimo bendrovės „Royal & Sun Alliance Insurance“ įsigijo PZU S.A. Ši bendrovė vėliau paskelbė ketinimą parduoti UAB DK „PZU Lietuva“ Norvegijos Karalystės draudimo bendrovei „Gjensidige Forsikring ASA“, kuri šiuo metu veiklą vykdo per Lietuvoje įsteigtą filialą. Dėl šios priežasties 2015 m. numatomi tolesni draudimo įmonių akcininkų pasikeitimai.

Išsamią Lietuvos draudimo rinkos 2014 m. apžvalgą (536.6 KB ) ir finansines ataskaitas rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.