Lietuvos bankas
2017-01-18
  • Gaires, kryptis.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba parengė ir patvirtino Draudimo įmonių nepalankiausiomis sąlygomis gaires. Jomis siekiama paaiškinti draudimo įmonėms, kaip turėtų būti taikomi teisės aktuose nustatyti draudimo įmonių atliekamo testavimo reikalavimai.

Draudimo įmonių atliekamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis turi būti tinkamai organizuojamas ir įtrauktas į jų rizikos ir mokumo vertinimo procesą. Gairėse yra išvardijamas nebaigtinis sąrašas testavimo būdų (jautrumo analizė, scenarijaus analizė, atvirkštinis testavimas ir kt.). Draudimo įmonė gali pasirinkti, kuriuos iš jų naudoti. Bendrasis draudimo įmonės veiklos testavimas turėtų būti atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Siekiant suteikti pakankamai laiko draudimo įmonėms pasiruošti gairių įgyvendinimui, jos įsigalios tik šių metų liepos 1 d.