Lietuvos bankas
2023-10-09
11

Lietuvos bankas informuoja finansų rinkos dalyvius, kad  Europos Komisija (EK) skelbia dvi viešas konsultacijas dėl Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamento (angl. Sustainable Finance Disclosures Regulation, SFDR) įgyvendinimo. Jomis siekiama įvertinti, kaip veikia SFDR reguliavimas nuo jo taikymo pradžios,  ar atlieka savo vaidmenį kovojant su ekomanipuliavimu (angl. greenwashing), ir identifikuoti reguliavimo sistemos tobulinimo galimybes.

Vadovaudamiesi SFDR, finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai turi atskleisti, kaip jie integruoja tvarumo riziką ir pagrindinį neigiamą šios rizikos poveikį į savo procesus tiek subjekto, tiek produkto lygmeniu. Be to, SFDR pradėjo reguliuoti informacijos atskleidimą apie finansinius produktus, kurie, kaip nurodoma, turi su tvarumu susijusių investavimo tikslų. Šie reikalavimai taikomi nuo 2021 m. kovo, kai įsigaliojo SFDR. 

EK teiraujasi dėl šiuo metu galiojančių SFDR reikalavimų ir jų sąveikos su kitais tvarių finansų srities teisės aktais – domimasi, kaip reglamentas veikia praktikoje, kokių kyla problemų, su kuriomis susiduria suinteresuotosios šalys įgyvendindamos reglamento reikalavimus. EK taip pat suinteresuota išnagrinėti galimus pakeitimus dėl finansų rinkos dalyviams keliamų informacijos atskleidimo reikalavimų ir finansinių produktų skirstymo į kategorijas sistemos sukūrimo – tai EK žvilgsnis į ateitį, vertinant galimybes pašalinti bet kokius galimus reglamentavimo trūkumus. 

Konsultacijose kviečiamos dalyvauti visos suinteresuotosios šalys, įskaitant finansų specialistus, profesionaliuosius ir mažmeninius investuotojus, finansų rinkos dalyvius, nevyriausybines organizacijas, valdžios institucijas, nacionalines reguliavimo institucijas ir kitus asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos SFDR nuostatos ir (arba) kurie turi daugiau žinių ir (arba) darbo patirties tvarių finansų atskleidimo srityje arba nori pasidalinti savo nuomone.

EK viešos konsultacijos vyksta iki 2023 m. gruodžio 15 d. Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui, jų rezultatai bus paviešinti.

Konsultacijoms teikiami dokumentai:
Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamento vertinimas (konsultacija skirta daugumai suinteresuotųjų šalių, pvz., asociacijų nariams, investuotojams, finansų rinkos dalyviams ir kt.), turintiems bendresnių žinių apie SFDR).

Tikslinė konsultacija dėl Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamento įgyvendinimo (konsultacija skirta finansų rinkos dalyviams, investuotojams, nevyriausybinėms organizacijoms, atitinkamoms valdžios institucijoms, nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir kitiems subjektams, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos SFDR nuostatos ir (arba) kurie turi daugiau žinių ir (arba) darbo patirties tvarių finansų atskleidimo srityje).