Lietuvos bankas
2020-05-08
  • AdobeStock_294105357.jpeg
     
11

Lietuvos bankas primena emitentams, kad metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, apimančios finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau, finansines ataskaitas, turės būti teikiamos nauju ataskaitų pateikimo formatu.

Vadovaujantis 2019 m. gegužės 29 d. Reglamentu 2018/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninis ataskaitų formatas, bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose ir kurios privalo rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąsias finansines ataskaitas turės rengti išplėstine hiperteksto ženklinimo kalba (XHTML). Metinėse finansinėse ataskaitose įterpiamas XHTML formato ženklinimas turės atitikti Reglamento 2018/815 III priede nustatytas Inline XBRL specifikacijas. 

Atsižvelgdama į tai, kad Baltijos šalyse trūksta programinės įrangos ir paslaugų teikėjų, Europos Komisija kreipėsi į XBRL International, Inc., prašydama pateikti tokias paslaugas teikiančių bendrovių sąrašą.

Lietuvos bankas informuoja, kad XBRL International, Inc. parengė ir teikia Baltijos šalyse veikiančių programinės įrangos ir paslaugų teikėjų sąrašą, kuris, kaip nurodo organizacija, gali būti negalutinis ir yra pagrįstas apklausoje dalyvavusių bendrovių duomenimis. 

Programinės įrangos ir paslaugų teikėjų sąrašas (317.4 KB )