Lietuvos bankas
2014-12-11
11

Lietuvos bankas informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2002 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 72 „Dėl proginių monetų platinimo trukmės“, nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. nebeplatinama kolekcinė (proginė) moneta, skirta Tytuvėnų architektūriniam ansambliui (iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“). Moneta buvo išleista 2009 m. rugsėjo 15 d.

Per penkerius metus išplatinta 4721 monetos.