Lietuvos bankas
2016-03-01
11

Nuo 2016 m. vasario 26 d., vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2002 m. gegužės 16d. nutarimu Nr. 72 „Dėl proginių monetų platinimo trukmės“, nebeplatinama kolekcinė (proginė) moneta, skirta Gabrielės Pektevičaitės-Bitės 150-osioms gimimo metinėms.
Moneta buvo išleista 2011 m. vasario 28 d.
Per penkerius metus išplatinta 2 726 monetos.