Lietuvos bankas
2015-09-29
  • Tikrinimo planas.jpg
     
11

Lietuvos banko Grynųjų pinigų tarnybos direktorius potvarkis dėl grynųjų pinigų tvarkytojų planuojamų veiklos patikrinimų 2015 m. plano patvirtinimo

LIETUVOS BANKO
GRYNŲJŲ PINIGŲ TARNYBOS DIREKTORIUS


POTVARKIS
DĖL GRYNŲJŲ PINIGŲ TVARKYTOJŲ PLANUOJAMŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ
2015 M. PLANO PATVIRTINIMO

2015-09-29 Nr. V 2015/(24.1.E-2400)-290E-247

Vilnius


     Vadovaudamasis Lietuvos banko valdybos 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 03-136 „Dėl Grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktu
t v i r t i n u Grynųjų pinigų tvarkytojų planuojamų veiklos patikrinimų 2015 m. planą (pridedama (37.5 KB )).

 

Direktorius                                                                                                                                           Mindaugas Vilkelis