Lietuvos bankas
2021-03-05
11

Lietuvos bankas teikia emitentų metinių ataskaitų skelbimo ir auditavimo paaiškinimą.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva pasinaudojo galimybe atidėti reikalavimą rengti ir skelbti metines ataskaitas vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), bendrovės gali jas rengti joms įprastu formatu ir jas audituoti. Tokios ataskaitos bus laikomos oficialiomis metinėmis ataskaitomis.

Vis dėlto Lietuvos bankas, atsižvelgė į tai, kad nemažai bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, yra visiškai pasiruošę teikti ataskaitas ESEF  formatu, tačiau susiduria su problemomis dėl audito sąnaudų padidėjimo ir audito išvados pateikimo laiko pratęsimo. Šiuo klausimu Lietuvos bankas kreipėsi į Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (ESMA).

Siekiant nestabdyti pažangos ir investuotojams pateikti daugiau informacijos, atsižvelgiant į tai, kad bendrovės ruošėsi teikti ataskaitas naujuoju formatu, buvo priimtas sprendimas leisti bendrovėms metines ataskaitas, parengtas ESEF, skelbti papildomai, aiškiai nurodant, kad tai nėra oficialus metinių ataskaitų variantas. Tokios ataskaitos, kaip ir kita reglamentuojama informacija, turėtų būti rengiamos ir skelbiamos lietuvių ir anglų kalbomis.