Lietuvos bankas
2019-05-21
  • Fotolia_127208562_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvos bankas nustatė, kad AB „Pieno žvaigždės“ valdybos pirmininkas Julius Kvaraciejus, draudžiamu prekybos laikotarpiu netiesiogiai sudarydamas sandorį dėl šios bendrovės akcijų, pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl piktnaudžiavimo rinka.

Pagal minėtą reglamentą, likus 30 kalendorinių dienų prieš paskelbiant tarpinę finansinę ataskaitą arba metų pabaigos ataskaitą, galioja prekybos draudimo laikotarpis. Jo metu vadovaujamas emitento pareigas einantys asmenys negali tiesiogiai arba netiesiogiai savo arba trečiojo asmens labui vykdyti jokios prekybos, susijusios su akcijomis, emitento skolos priemonėmis, išvestinėmis ar kitomis su jomis susijusiomis finansinėmis priemonėmis.

AB „Pieno žvaigždės“ vadovai neturėjo teisės sudarinėti tokių sandorių 2018 m. rugpjūčio 27 d.–rugsėjo 25 d., tačiau Lietuvos bankas nustatė, kad fizinis asmuo R. K. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsigijo 72 279 akcijų už 78 061,32 Eur. Nustatyta, kad lėšų šiam sandoriui įvykdyti (80 tūkst. Eur) jam suteikė Julius Kvaraciejus, taip pažeisdamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka nustatytą draudimą emitento vadovaujamas pareigas einantiems asmenims sudaryti sandorius draudimo laikotarpiu. Apie pažeidimą, kurį nustatė Lietuvos bankas, vėliau pranešė ir investuotojai.

Už šį pažeidimą Lietuvos banko valdyba skyrė Juliui Kvaraciejui 25 tūkst. Eur baudą.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka nuostatos Lietuvoje pradėtos taikyti nuo 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos bankas yra ne kartą atkreipęs rinkos dalyvių dėmesį į pasikeitusį teisinį reguliavimą ir už šio reglamento nustatytų reikalavimų nesilaikymą gresiančias sankcijas. Už draudimo sudaryti sandorius draudžiamu prekybos laikotarpiu pažeidimą gali būti skirta iki 500 tūkst. Eur bauda. 

J. Kvaraciejus Lietuvos banko valdybos nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui.