Lietuvos bankas
2021-06-30
11

2021 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2021 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2021 m. pirmąjį ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 477,7 mln. Eur. Didžiausi TUI srautai į Lietuvą fiksuoti Lenkijos (176,2 mln. Eur), Honkongo (161 mln. Eur) ir Estijos (118,3 mln. Eur) kapitalo įmonėse, o didžiausias grįžtantis srautas fiksuotas JAV (–82,4 mln. Eur) investicijų įmonėse. Pagal ekonominės veiklos rūšis išsiskyrė investicijų padidėjimas apdirbamosios gamybos srityje – rafinuotų naftos, chemijos ir farmacinių preparatų gamyboje (209,4 mln. Eur). Taip pat didėjo TUI srautas į didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmones (84,4 mln. Eur), o investicijos į informacijos ir ryšių veiklos įmones traukėsi (–20,3 mln. Eur);

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2021 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 2,4 karto ir sudarė 541,2 mln. Eur. Išmokėti dividendai padidėjo 2,2 karto, o reinvesticijos jau trečią ketvirtį iš eilės viršijo 400 mln. Eur. Daugiausia TUI pajamų teko Honkongo (160,3 mln. Eur) ir Švedijos (89,8 mln. Eur) investuotojams;

sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 7,2 proc. ir 2021 m. kovo 31 d. sudarė 20,3 mlrd. Eur, arba 41,2 proc. BVP. Vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko 7 279 Eur TUI (2020 m. kovo 31 d. – 6 773 Eur). Didžiausių investuotojų trejetas išliko nepakitęs – Švedija (3,8 mlrd. Eur), Estija (2,9 mlrd. Eur) ir Nyderlandai (2,5 mlrd. Eur). Daugiausia TUI pritraukė finansinės ir draudimo veiklos (5,5 mlrd. Eur), apdirbamosios gamybos (3,4 mlrd. Eur) bei nekilnojamojo turto operacijų (2,6 mlrd. Eur) įmonės;

Lietuvos TI srautas užsienyje 2021 m. pirmąjį ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 89 mln. Eur. Investicijų sumažėjo profesinės, mokslinės ir techninė veiklos (–391,7 mln. Eur) įmonėse ir padidėjo nekilnojamojo turto operacijų veiklos (474,8 mln. Eur) įmonėse;

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 36 mln. Eur. Daugiausia pajamų gauta iš didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos įmonių (10 mln. Eur);

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus padidėjo 6,4 proc. ir 2021 m. kovo 31 d. sudarė 4,7 mlrd. Eur. Lietuvos TI į ES valstybes nares sudarė 87,5, į euro zonos šalis – 73,9 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Didžiausios Lietuvos sukauptųjų TI užsienyje dalys teko finansinės ir draudimo veiklos (23,4 proc., arba 1,1 mlrd. Eur) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (23,1 proc., arba 1,1 mlrd. Eur) veiklos įmonėms. Investicijos nekilnojamojo turto operacijų veikloje per metus padidėjo beveik 2,5 karto (žr. pav.).

Išsamūs TI duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.
Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (115.6 KB download icon)