Lietuvos bankas
2021-12-10
11

Lietuvos bankas šiandien sėkmingai įdiegė CENTROlink mokėjimo sistemos pakeitimus, susijusius su Eurosistemos momentinių mokėjimų sistemų integracija, kurie leido reikšmingai išplėsti momentinių mokėjimų paslaugos pasiekiamumą visoje Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

„Lietuvos bankas įžvelgė momentinių mokėjimų progresyvumą dar 2017 metais, kai suteikėme galimybę juos vykdyti per CENTROlink. Dabar ši paslauga daugeliui jau tapo įprasta, o šiandienos techniniai pokyčiai turėtų dar labiau paskatinti momentinių mokėjimų plėtrą ir Lietuvoje, ir visoje Europoje“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Siekdama, kad momentinių mokėjimų privalumais galėtų naudotis kuo daugiau gyventojų ir verslo įmonių, ECB valdančioji taryba 2020 m. liepos 24 d. priėmė sprendimą, kad iki 2022 m. vasario mėn. pabaigos turi būti užtikrintas momentinių mokėjimų pasiekiamumas visoje Europoje.

Taryba numatė, kad mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie vykdo momentinius mokėjimus bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. Single Euro Payment Area, SEPA) ir naudojasi Eurosistemos mokėjimo sistemos TARGET2 paslaugomis turi gauti prieigą ir prie TARGET momentinių mokėjimų atsiskaitymo platformos (angl. TARGET Instant Payment Settlement, TIPS). Tai reiškia, kad minėti mokėjimo paslaugų teikėjai ir mokėjimo sistemos turi atlikti technologinius pakeitimus ir prisijungti prie TIPS. Šie pokyčiai buvo įgyvendinti ir CENTROlink. 

Momentinių mokėjimų skaičius per šių metų 11 mėn., palyginti su visais 2020 m., augo daugiau kaip tris kartus – nuo 17,1 mln. iki 54,4 mln. Naudodamiesi CENTROlink, galimybę savo klientams teikti momentinių mokėjimų paslaugas turi 43 Lietuvos ir EEE šalių mokėjimo paslaugų teikėjai (2020 m. pabaigoje jų buvo 26).   

Prie momentinių mokėjimų plėtros prisideda ir Lietuvos banko teikiama pakaitinių identifikatorių paieškos paslauga (angl. Proxy Lookup Service, PLS). Ji leidžia inicijuoti mokėjimus pagal lėšų gavėjo mobiliojo telefono numerį. 

Iš viso CENTROlink sistemoje per 11 šių metų mėn. atlikta daugiau kaip 164 mln. mokėjimų (per 2020 m. – 95 mln.), kurių vertė sudarė beveik 284 mlrd. Eur (per 2020 m.– 170 mlrd. Eur). Šiuo metu CENTROlink paslaugomis naudojasi 149 mokėjimo paslaugų teikėjai (2020 m. buvo 136) iš 18 EEE šalių. 

Kasdien per CENTROlink infrastruktūrą atliekama vidutiniškai apie 490 tūkst. mokėjimų, kurių vertė viršija 850 mln. Eur.

Per šiuos metus prie CENTROlink prisijungė ir paslaugas savo klientams pradėjo teikti 19 finansų įstaigų (2020 m. – 39). Lietuvos bankas siekia, kad mokėjimo sistema naudotųsi tik patikimi finansų rinkos dalyviai, todėl nuolat išsamiai vertina jų veiklą, susijusias rizikas bei reputaciją. Dėl to vien šiemet buvo atmestos 7 paraiškos prisijungti prie CENTROlink, o 6 mokėjimo paslaugas teikiančios įstaigos buvo atjungtos nuo šios mokėjimo sistemos.

Papildoma informacija 
CENTROlink yra Lietuvos centrinio banko mažmeninių mokėjimų sistema, suteikianti techninę galimybę per Lietuvos banko infrastruktūrą prisijungti prie SEPA ir TARGET2 atsiskaitymo sistemos EEE licencijuotiems mokėjimo paslaugų teikėjams – bankams, kredito unijoms, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms. Prisijungę prie sistemos jie gali siūlyti momentinius mokėjimus 24 val. per parą ištisus metus be poilsio ir švenčių dienų, taip pat standartinius kredito pervedimus ir tiesioginio debeto paslaugas.