Lietuvos bankas
2020-09-01
11

Per šių metų aštuonis mėnesius Lietuvos banko CENTROlink mokėjimo sistemoje atlikta daugiau mokėjimų nei per visus praėjusius metus. Kasdien per CENTROlink infrastruktūrą atliekama daugiau kaip 70 tūkst. momentinių mokėjimų.  

„Šiemet fiksuojame naują rekordą ir šį pokytį siejame su FinTech sektoriaus elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų paslaugų plėtra ir augimu. Siūlydamos inovatyvias paslaugas ir šiuolaikinius mokėjimų sprendimus šios finansų įstaigos didina savo vaidmenį mokėjimų rinkose. Mokėjimo paslaugas teikiančių įmonių klientai vis dažniau renkasi momentinius mokėjimus, todėl pastebime nuolat didėjantį tokių mokėjimų paslaugas teikiančių bendrovių bei atitinkamai ir momentinių mokėjimų skaičiaus augimą CENTROlink sistemoje“, – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys. 

CENTROlink sistemoje per 2020 m. aštuonis mėnesius atlikta per 50 mln. mokėjimų (2019 m. – 43 mln.), kurių vertė sudarė 80 mlrd. Eur (2019 m. – 88 mlrd. Eur). Šiuo metu CENTROlink paslaugomis naudojasi daugiau kaip 130 mokėjimo paslaugų teikėjų iš 13 Europos Sąjungos šalių. Nuo metų pradžios prie sistemos prisijungė 29 bendrovės, antra tiek šiuo metu yra baigiamuosiuose pasirengimo naudotis mokėjimo sistema etapuose. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms tenkančių mokėjimų dalis CENTROlink sistemoje šiemet didėjo toliau ir viršija 80 proc. visų per sistemą atliekamų mokėjimų. Toliau rikiuojasi bankai ir kredito unijos. Momentinių mokėjimų skaičius šiemet, palyginti su visais praėjusiais metais, išaugo pusantro karto, o šias paslaugas teikiančių finansų įstaigų skaičius per šiuos metus, palyginti su 2018–2019 m., padvigubėjo.

Prieiga prie CENTROlink suteikiama tik toms finansų įstaigoms, kurių reputacija nekelia abejonių. Vien tik šiais metais, vertinant mokėjimo paslaugas teikiančių įmonių riziką, buvo atmesta beveik trečdalis prašymų. Mokėjimo paslaugas teikiančių įmonių veikla ir mokėjimai atidžiai stebimi, o kilus abejonių dėl operacinės ir pinigų plovimo rizikos valdymo priemonių tinkamumo paslaugos stabdomos arba apskritai nutraukiamos. Dėl minėtų priežasčių prieigos prie sistemos nuo 2016 m. neteko 10 įstaigų. Siekdamas valdyti rizikas ir užtikrinti mokėjimo sistemos patikimumą, šiemet Lietuvos bankas įdiegė papildomų mokėjimų stebėsenos priemonių. 

Papildoma informacija
CENTROlink yra Lietuvos centrinio banko mokėjimo sistema, suteikianti techninę galimybę per Lietuvos banko infrastruktūrą prisijungti prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) ir TARGET2 atsiskaitymo sistemos Europos ekonominėje erdvėje licencijuotiems mokėjimo paslaugų teikėjams – bankams, kredito unijoms, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms. Prisijungę prie sistemos jie gali siūlyti momentinius mokėjimus 24 val. per parą ištisus metus be poilsio ir švenčių dienų, taip pat standartinius kredito pervedimus ir tiesioginio debeto paslaugas.