Lietuvos bankas
2022-03-24
11

Lietuvos bankas patvirtino Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo gaires. Jos parengtos atsižvelgus į Lietuvos būsto kreditų teikimo praktikoje kylančius klausimus dėl teisės aktų reikalavimų. Gairių tikslas – formuoti gerąją kredito paslaugų teikimo praktiką.

Gairės taikomos pagal Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą veikiantiems kredito davėjams, tarpusavio skolinimo platformos operatoriams ir kredito tarpininkams. Lietuvos bankas tikisi, kad šis dokumentas padės jiems tinkamai laikytis su šių kreditų teikimu susijusių teisės aktų reikalavimų, skatins nuoseklų ir vienodą jų įgyvendinimą, užtikrins atsakingojo skolinimo praktiką bei vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. 

Pagrindinis gairių akcentas – paaiškinimai, kaip tinkamai įvertinti kredito gavėjo kreditingumą, t. y. galimybes grąžinti pasiskolintus pinigus. Tai svarbiausia kredito davėjų pareiga, apsaugant vartotojų teises. Dokumente pateikiama Lietuvos banko pozicija, rodanti, kas laikytina tinkama ir kas – netinkama praktika vertinant kredito gavėjų kreditingumą. Pavyzdžiui, jei kredito gavėjas tik užpildo paraišką gauti kreditą, kredito davėjas privalo surinkti paraiškoje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Juos kredito davėjas gali surinkti iš paties kredito gavėjo arba paraiškoje nurodytus duomenis tikrindamas naudojamose duomenų bazėse. 

Gairėse pateikiama ir kitų su kredito veikla susijusių išaiškinimų. Pavyzdžiui, kad vartotojo teisė grąžinti kreditą anksčiau sutartyje nustatyto termino neturi būti ribojama, o kompensacija kredito davėjui galima tik teisės aktuose nustatytais atvejais. Tai taikoma ir kredito refinansavimo atveju.

Rengiant Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo gaires atsižvelgta į finansų rinkos dalyvių klausimus, Lietuvos banko sukauptą kredito davėjų priežiūros patirtį, tarptautinę ir teismų praktiką, konsultuotasi su rinkos dalyviais ir jų asociacijomis.

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo gaires