Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba nutarė rengti draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą. Draudimo įstatyme numatyta, kad draudimo brokeriu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos fizinis asmuo, išlaikęs draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą.

Šiuo metu draudimo brokerių pažymėjimus turi 911 fizinių asmenų.

Nustatyta, kad per 14 dienų nuo šio nutarimo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, įskaitant paskelbimo dieną, pretendentai nustatyta tvarka privalo pateikti dokumentus Lietuvos bankui. Banko Priežiūros tarnybai pavesta priimti sprendimus dėl draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų ir draudimo brokerių sąrašo.

Planuojama, kad draudimo brokerių kvalifikacinis egzaminas vyks šių metų balandžio 17 d.