Lietuvos bankas
2021-03-26
11

Aštuoni Šiaurės ir Baltijos šalių centriniai bankai patvirtino bendrą sprendimą deleguoti Lietuvos banko valdybos pirmininką Vitą Vasiliauską atstovauti regionui Tarptautinio valiutos fondo (TVF) valdyboje. Pradėjęs eiti TVF vykdančiojo direktoriaus pareigas V. Vasiliauskas taps pirmuoju Baltijos šalių atstovu TVF vykdančiojoje valdyboje.

Vadovaujantis Šiaurės ir Baltijos šalių susitarimu, galimybė teikti savo kandidatą į grupės vykdančiojo direktoriaus poziciją šalims suteikiama rotacijos principu. 

Šiuo metu galiojantis susitarimas taip pat numato, kad trys Baltijos šalys – Lietuva, Latvija ir Estija – turi teisę siūlyti vieną bendru sutarimu pasirinktą atstovą. Įvertinus sukauptą darbo patirtį, tarptautinio bendradarbiavimo bei vadovavimo įgūdžius, taip pat atsižvelgus į tarptautinės vadovų paieškos paslaugas teikiančios įmonės vertinimus, bendru sutarimu iš penkių svarstytų kandidatų pasirinkta V. Vasiliausko kandidatūra. Šiam teikimui pritarė visos kitos grupės valstybės, kurioms TVF atstovauja jų centriniai bankai.  

Pradėjęs eiti pareigas Šiaurės ir Baltijos šalių grupės vykdantysis direktorius tampa ne vienos ar kelių jį pasiūliusių šalių, bet visų aštuonių jo kandidatūrą patvirtinusių valstybių atstovu TVF vykdančiojoje valdyboje. Jo misija ir atsakomybė – užtikrinti, kad šių šalių interesams ir suderintoms grupės narių pozicijoms būtų kuo geriau atstovaujama priimant TVF sprendimus. Šiaurės ir Baltijos šalių grupę sudaro aštuonios regiono valstybės: Švedija, Danija, Suomija, Islandija, Norvegija, Estija, Latvija, Lietuva. 

Vykdantysis direktorius į šias pareigas skiriamas trejų metų kadencijai. 

V. Vasiliauskas darbą TVF vykdančiojo direktoriaus pozicijoje pradės 2023 m. sausio mėn. pasibaigus Suomijos atstovo Mika Pösö kadencijai.  

Lietuvos centrinio banko vadovas V. Vasiliauskas nuo 2011 m. yra TVF valdytojų valdybos narys. 

Lietuvos banko valdybos pirmininku V. Vasiliauskas tapo 2011 m. balandžio 16 d. 

Antroji V. Vasiliausko kadencija Lietuvos banke baigiasi 2021 m. balandžio 7 d.