Lietuvos bankas
2012-11-27

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įgyvendindama 2011 m. lapkričio 14 d. Komisijos direktyvą 2011/90/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB I priedo II dalis, kurioje numatomos bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo papildomos prielaidos, parengė Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių projektą.

Naujosios taisyklės turėtų įsigalioti 2013 m. sausio 1 d., jos pakeis šiuo metu galiojantį Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 82 (Žin., 2001, Nr. 10-280; 2011, Nr. 36-1732).

Minėtų taisyklių projektas (65.5 KB download icon) skelbiamas internete.

Rinkos dalyvių pastabų ir pasiūlymų dėl pateikto projekto Priežiūros tarnyba laukia iki 2012 m. lapkričio 1 d.