Lietuvos bankas
2014-02-18
11

Nepaisant mažų palūkanų aplinkos, gyventojų ir įmonių indėliai šalies bankuose 2013 m. pabaigoje pasiekė visų laikų rekordą. Bankų suteiktų paskolų portfelis pernai beveik nepakito, turtas ir pelnas paaugo.

„Praėjusių metų pabaigą žymi indėlių rekordas, kurį daugiausia lėmė reikšmingai išaugusi privačių asmenų indėlių suma. Dauguma kitų bankų sektoriaus veiklos rodiklių pernai nuosaikiai gerėjo arba buvo panašaus lygio, išskyrus toliau mažėjusias palūkanų pajamas“, – praėjusių metų bankų veiklos rezultatus apibendrino Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Pasak jo, indėlių augimui įtakos turėjo gerėjanti šalies ekonominė padėtis ir namų ūkių finansinė būklė, taip pat rekordinė – 4,9 mlrd. Lt – privačių asmenų piniginių perlaidų suma iš užsienio. Statistiniam indėlio augimo tempui įtakos turėjo ir techninis indėlių persiskirstymas pertvarkius Ūkio banką.

2014 m. sausio 1 d. indėliai Lietuvos bankuose sudarė 47,6 mlrd. Lt. Bankams nedidinant palūkanų už terminuotuosius indėlius, indėlininkai lėšas buvo linkę laikyti einamosiose sąskaitose. Indėlių suma tokiose sąskaitose pastaraisiais metais reikšmingai išaugo ir jų dalis jau viršija 60 % visų indėlių.

Bankų sektoriaus valdomas turtas per metus padidėjo 2,3 mlrd. Lt, t. y. 3 %, ir 2014 m. sausio 1 d. sudarė 77,6 mlrd. Lt. Tačiau didžiąją turto dalį sudarantis paskolų portfelis augo nuosaikiai – tik 0,4 % (iki 51 mlrd. Lt). Vis dėlto pernai pirmą kartą nuo 2008 m. užfiksuotas metinis būsto paskolų portfelio augimas. Per metus būsto paskolos padidėjo 128,7 mln. Lt ir 2013 m. pabaigoje sudarė 19,4 mlrd. Lt.

2013 m. bankai ir užsienio bankų filialai uždirbo 785,5 mln. Lt pelno – tai 70,3 mln. Lt, arba beveik dešimtadaliu, daugiau nei 2012 m. Tačiau, eliminavus vienkartinius veiksnius, augimas sudarytų 1,6 %. Praėjusiais metais pelningai dirbo šeši bankai ir šeši užsienio bankų filialai, nuostolingai – vienas bankas ir du užsienio bankų filialai. Bankai pelningai dirba paskutinius trejus metus, tačiau per šį laikotarpį uždirbtas pelnas (2,7 mlrd. Lt) neprilygo 2008–2009 m. patirtiems nuostoliams (3,9 mlrd. Lt).

Jau keletą metų iš eilės mažėja bankams reikšmingiausios – grynųjų palūkanų – pajamos. Paskolų portfeliui iš esmės nekintant, bankų gautos palūkanų pajamos iš paskolų portfelio sumenko net 406,6 mln. Lt (16,7 %). Reikšmingesnio grynųjų palūkanų pajamų mažėjimo pavyko išvengti tik 390,3 mln. Lt sumažinus palūkanų išlaidas. Tačiau 2013 m. bankų palūkanoms, mokamoms už įsipareigojimus, pasiekus istoriškai žemiausią 1,19 % lygį, galimybės dar sumažinti esamas palūkanų išlaidas yra beveik panaudotos.

„Šiemet staigių pokyčių finansų sektoriuje neprognozuojame, tačiau, be jokios abejonės, vienas didžiausių būsimų iššūkių bankams – euro įvedimas. Siekiant sklandaus perėjimo prie naujos valiutos, būtinas itin kruopštus pasirengimas, kurį bankai jau pradėjo“, – sakė V. Vasiliauskas.

2014 m. sausio 1 d. visi bankai vykdė nustatytus bankų veiklos riziką ribojančius normatyvus: bankų sistemos kapitalo pakankamumas sudarė 17,6 % ir buvo beveik 2 proc. punktais didesnis nei prieš metus. Likvidumo rodiklis 2014 m. sausio 1 d. sudarė 41,2 % ir buvo daugiau kaip 10 proc. punktų didesnis, nei reikalaujama.

Lietuvos bankas nuo 2013 m. skelbia informaciją apie kiekvieno banko pagrindinius veiklos rodiklius ir riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Informacija apie užsienio bankų filialus atskleidžiama tik konsoliduotai, kadangi už jų priežiūrą yra atsakinga kompetentinga institucija, prižiūrinti filialą įsteigusį banką. Išsamiau apie bankų veiklą skaitykite Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbtoje 2013 m. bankų veiklos apžvalgoje (143 KB )ir 2013 m. bankų rodiklių suvestinėje (69.3 KB ).