Lietuvos bankas
2012-10-31

Trečiąjį ketvirtį didėjo šalies bankų sistemos paskolų portfelis, augo indėlių apimtis, gerėjo pelningumo rodikliai. Pirmus du ketvirčius mažėjęs, trečiąjį ketvirtį bankų turtas padidėjo 0,4 mlrd. Lt ( 0,5 % ) ir 2012 m. spalio 1 d. sudarė 76,9 mlrd. Lt. Bankų turtą labiausiai augino būtent suteiktos naujos paskolos.

„Bendras bankų paskolų portfelis auga jau antrą ketvirtį iš eilės. Kaip ir prognozavome, šių metų III ketvirtį bankai ir vėl aktyviau skolino verslui – daugiau paskolų buvo suteikta ir stambesnėms, ir smulkioms, privačioms įmonėms. Geras ženklas yra ir 300 mln. Lt išaugę bankų kreditavimo įsipareigojimai verslo klientams. Tai sudaro prielaidas šio segmento paskolų portfeliui augti ir paskutinį ketvirtį“, – bankų veiklos rezultatus komentavo Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Šalyje veikiančių bankų paskolų portfelis 2012 m. III ketvirčio pabaigoje sudarė 54,3 mlrd. Lt – šiemet sausio–rugsėjo mėnesiais jis padidėjo 0,3 mlrd. Lt, arba 0,6 %. Privačioms įmonėms suteiktų paskolų portfelis ūgtelėjo – net 0,7 mlrd. Lt, arba 2,8 %. Paskolų portfelis fiziniams asmenims per ketvirtį šiek tiek smuktelėjo – 0,1 mlrd. Lt, arba 0,4 %.

Indėlių suma bankuose liepą–rugsėjį išaugo 0,8 mlrd. Lt, iš jų labiausiai augo įmonių lėšos – 0,6 mlrd. Lt. Svarbiausias bankų finansavimosi šaltinis – gyventojų indėliai – po anksčiau vyravusių augimo tendencijų III ketvirtį sumažėjo 0,4 %, arba 113 mln. Lt. Tai sietina ir su gegužės mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybės per bankus pradėtų platinti taupymo lakštų populiarumu (iki spalio 1 d. šių lakštų buvo išplatinta už daugiau kaip 350 mln. Lt). Bankų sistemoje vyraujant itin mažoms palūkanų normoms, gyventojai ieško kitų investavimo alternatyvų.

Šių metų III ketvirtis bankams buvo pelningiausias – jie uždirbo 186 mln. Lt pelno. Per šių metų devynis mėnesius bankai uždirbo 483,9 mln. Lt pelno – trečdaliu mažiau negu per tą patį 2011 m. laikotarpį. Pelno mažėjimą daugiausia lėmė specialieji atidėjiniai paskoloms.

Šiais metais pelningai dirba šeši bankai ir šeši užsienio bankų filialai, nuostolingai – du bankai ir du užsienio bankų filialai.

2012 m. spalio 1 d. visi bankai vykdė nustatytus riziką ribojančius normatyvus.

Daugiau informacijos apie bankų veiklą 2012 m. III ketvirtį rasite Lietuvos banko interneto svetainėje (200.2 KB ).