Lietuvos bankas
2014-12-10
11

2014 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai rodo, kad šalies bankų sistema buvo pelninga, o bankų indėlių ir paskolų portfeliai nuosaikiai augo. Bankai šiais metais daug dėmesio skiria pasirengimui įvesti eurą ir veiklos efektyvumo gerinimui, todėl jų veiklos rezultatus paveikė ir vienkartinės išlaidos.

Bankų sektoriaus indėlių portfelis 2014 m. per tris ketvirčius padidėjo 5,7 % ir pasiekė naują rekordinį lygį – 50,3 mlrd. Lt.

„Indėlių augimą iki rekordinio lygio lėmė ir tai, kad euro įvedimui besiruošiantys gyventojai ir verslas išgirdo raginimą išvengti grynųjų pinigų keitimo rūpesčių kitų metų pradžioje ir įneša lėšas į bankų sąskaitas. Jose pinigai bus pakeisti automatiškai ir nemokamai“, – sako Ingrida Šimonytė, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja.

Pavyzdžiui, vien trečiąjį ketvirtį per grynuosius pinigus priimančius bankomatus į sąskaitas bankuose įnešta 2,46 mlrd. Lt, t. y. maždaug trečdaliu daugiau nei atitinkamu metu pernai.

Bankų sektoriaus valdomas turtas šiemet per devynis mėnesius padidėjo 2,8 % ir 2014 m. spalio 1 d. siekė 79,8 mlrd. Lt. Didžiausią bankų turto dalį sudarančio klientams teikiamų paskolų portfelio plėtra atitinkamu metu sudarė 0,7 %, o paskolų suma pasiekė 51,4 mlrd. Lt.

Per 2014 m. tris ketvirčius bankai uždirbo 618,7 mln. Lt pelno. Tai yra 2 % daugiau negu per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Tokį pokytį lėmė pagrindinio bankų pajamų šaltinio – grynųjų palūkanų pajamų – augimas. 2014 m. devynių mėnesių bankų grynosios palūkanų pajamos, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, ūgtelėjo 65 mln. Lt (7,3 %) – iki 954,6 mln. Lt. Per 2014 m. tris ketvirčius pelningai dirbo šeši bankai ir šeši užsienio bankų filialai, nuostolingai – vienas bankas ir du užsienio bankų filialai.

Nuo metų pražios įsigalioję nauji europiniai reikalavimai iš esmės pakeitė ir suvienodino bankų veiklos priežiūros reikalavimus visose Europos Sąjungos šalyse. Nors šie reikalavimai griežtesni už anksčiau galiojusius, Lietuvoje veikiančių bankų riziką ribojantys rodikliai ir toliau gerokai viršijo minimalius reikalaujamus dydžius. Pavyzdžiui, spalio 1 d. bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 20,7 % (reikalaujamas 8 %).

Lietuvos bankas skelbia informaciją apie kiekvieno banko pagrindinius veiklos rodiklius ir riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Informacija apie užsienio bankų filialus atskleidžiama tik konsoliduota, nes už jų priežiūrą yra atsakinga kompetentinga institucija, prižiūrinti filialą įsteigusį banką. Išsamiau apie bankų veiklą skaitykite Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbtoje apžvalgoje (264 KB download icon), 2014 m. trečiojo ketvirčio bankų rodiklių (67 KB download icon) ir konsoliduotų rodiklių (67 KB download icon) suvestinėse.