Lietuvos bankas
2015-06-03
  • Fotolia_80579656_Subscription_Monthly_M (1).jpg
     
11

Komerciniai bankai iš esmės gerai vertina namų ūkių ir daugelio verslo sektorių įmonių finansinę būklę ir prognozuoja, kad ateityje gyventojai ir kai kurių sektorių įmonės iš bankų galės lengviau pasiskolinti. Tokius kredito įstaigų lūkesčius atskleidžia naujausia Lietuvos banko inicijuota komercinių bankų apklausa.

„Bankai paskolų portfelio kaitą ateityje vertina optimistiškai ir tikisi nuosaikaus augimo. Geresnes galimybes pasiskolinti šiemet turės apdirbamosios gamybos, prekybos įmonės, taip pat namų ūkiai“, – sako Darius Kulikauskas, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento Makroprudencinės analizės skyriaus viršininkas.

Skolinimo įmonėms sąlygų pokyčiai

 bsl.gif

Beveik pusė (45,5 %) apklaustų bankų nurodė, kad konkurencija teikiant paskolas apdirbamosios gamybos įmonėms didės, taigi jų galimybės pasiskolinti taps geresnės. Be to, padidėjusią konkurenciją skolinant prekybos įmonėms nurodė 36,4, o namų ūkiams – 27,3 proc. apklaustų bankų. Kartu būtent šiems sektoriams respondentai sakė neriboję paskolų teikimo.

Vis dėlto kai kuriuos rizikingesnius verslo sektorius bankai vertina atsargiai ir tokių sektorių įmonėms gauti paskolą iš bankų gali tapti sudėtingiau. Pavyzdžiui, kad mažės konkurencija tarp bankų dėl skolinimo transportavimo sektoriaus įmonėms, nurodė 54,4, nekilnojamojo turto – 36,4, o statybos bei viešbučių ir restoranų veiklą vykdančioms įmonėms – po 18,2 proc. apklaustų bankų. Atitinkamai šioms ekonominėms veikloms bankai daugiausia ribojo paskolų teikimą.

Apklausos duomenimis, komerciniai bankai bendrą paskolų portfelį šiemet tikisi šiek tiek padidinti. Spartesnio skolinimosi augimo tikimasi iš įmonių, o paskolos namų ūkiams būstui įsigyti didės nuosaikiau.

Bendrosios bankų skolinimo ne finansų įmonėms ir namų ūkiams būstui įsigyti sąlygos 2015 m. pirmąjį ketvirtį nesikeitė, o vartojimo ir kitų paskolų namų ūkiams – truputį švelnėjo. Vartojimo ir kitų paskolų skolinimo sąlygų švelnėjimą lėmė pagerėjęs kredito gavėjų mokumas, vidutinės rizikos vartojimo ir kitų paskolų maržos sumažėjo.

Ateityje bankai ketina šiek tiek sušvelninti bendrąsias vartojimo ir kitų paskolų namų ūkiams sąlygas, tačiau paskolų namų ūkiams būstui įsigyti sąlygos truputį griežtės. Bendrosios bankų skolinimo ne finansų įmonėms sąlygos artimiausiu metu neturėtų keistis.

Komercinių bankų ir užsienio bankų filialų apklausos dėl skolinimo sąlygų atliekamos norint gauti informacijos apie finansų įstaigų taikomas su palūkanomis nesusijusias paskolų sąlygas, skolinimosi sąnaudas ir rinkos lūkesčius. Nuo 2015 m. Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų filialų apklausos dėl skolinimo sąlygų rezultatai įtraukiami į euro zonos bankų apklausos, kurią viešai skelbia Europos Centrinis Bankas (ECB), rezultatus. Atsižvelgus į esamą praktiką, ECB pateikiami keturių didžiausią rinkos dalį pagal turimą turtą užimančių bankų (2014 m. gruodžio 31 d. ji sudarė 81,3 %) apklausos rezultatai. Euro zonos bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų apžvalgą, kurioje nuo 2015 m. balandžio mėn. skelbiami ir Lietuvoje atliekamos keturių didžiausių pagal turimą turtą bankų apklausos apibendrinti duomenys, galima rasti ECB interneto svetainėje (https://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/blssurvey_201504.pdf).