Lietuvos bankas
2016-09-13
11

Bankai šiemet paskolas teikia aktyviau – nuo praėjusių iki šių metų vidurio paskolų portfelio vertė išaugo 8,8 proc. (iki 17,6 mlrd. Eur). Paskolų kokybė toliau gerėjo. Aktyvesnis kreditavimas didino bankų sistemos turtą, ir jis, šių metų antrąjį ketvirtį padidėjęs 1,8 proc., liepos 1 d. sudarė 23,9 mlrd. Eur.

„Kredito rinka pagyvėjusi. Paskolų portfelio grynosios vertės augimas šių metų pirmąjį pusmetį buvo kone trigubai didesnis nei tuo pat metu pernai. Situaciją atidžiai stebime ir, nors augimas gana spartus, jį vertiname kaip pagrįstą, prisidedantį prie tvarios ekonomikos plėtros“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Pirmąją šių metų pusę bankų paskolų portfelio vertė išaugo 1,3 mlrd. Eur (2015 m. šis pokytis buvo 449 mln. Eur). Pasak V. Valvonio, pastaraisiais metais bankai daugiau dėmesio ėmė skirti smulkiajam ir vidutiniam verslui. Kitą reikšmingą bankų paskolų portfelio dalį sudaro paskolos namų ūkiams, iš jų 79 proc. sudaro būsto paskolos. Prie būsto kreditavimo pagyvėjimo prisidėjo keletas veiksnių, svarbiausi iš jų – itin žema palūkanų norma rinkoje ir didėjusios gyventojų pajamos.

Toliau gerėja skolininkų būklė. Šių metų liepos 1 d. neveiksnių skolos priemonių dalis sudarė 4,7 proc. ir buvo 1,7 proc. punkto mažesnė nei prieš metus.

2016 m. liepos 1 d. klientai bankuose laikė 16,8 mlrd. Eur indėlių – tai 5,3 proc. daugiau nei prieš metus. Didžiausią įtaką indėlių augimui turėjo per metus 6,1 proc. (iki 10,4 mlrd. Eur) išaugę gyventojų indėliai.

„Nepaisant nedidelės tokių santaupų grąžos, maždaug trečdalį šios sumos gyventojai laikė kaip terminuotuosius indėlius, kitą dalį – einamosiose sąskaitose“, – sakė V. Valvonis.

Bankų ir užsienio bankų filialų pelnas 2016 m. pirmąjį pusmetį buvo 106,2 mln. Eur – 2,8 proc. mažesnis nei tokį pat 2015 m. laikotarpį. Pelningai veikė 10 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolius patyrė 3 rinkos dalyviai.

Intensyvėja sektoriaus konsolidacijos procesai. 2016 m. birželio mėn. baigtas vykdyti mažmeninių klientų portfelio pardavimo sandoris tarp „Swedbank“, AB, ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo, o rugpjūčio pabaigoje rinką pasiekė žinia apie bankų DNB ASA ir Nordea Bank AB ketinimus vienyti pajėgas Baltijos šalių mastu. Lietuvos bankas sandorį vertins labai atidžiai ir išvadas teiks tik turėdamas išsamius atsakymus į visus kylančius klausimus.

Nors visi Lietuvoje veikiantys bankai vykdo jiems nustatytus kapitalo normatyvus, tačiau Lietuvos bankas atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriems bankams kapitalą stiprinti yra aktualu.

Lietuvos bankas skelbia informaciją apie kiekvieno banko pagrindinius veiklos rodiklius ir riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Informacija apie užsienio bankų filialus atskleidžiama tik konsoliduota, nes už filialų priežiūrą yra atsakinga kompetentinga institucija, prižiūrinti filialą įsteigusį banką. Išsamiau apie bankų veiklą 2016 m. antrąjį ketvirtį, Lietuvos banke nagrinėtus vartotojų ir bankų ginčus skaitykite Bankų veiklos apžvalgoje (348.4 KB download icon), bankų rodiklių (66.9 KB download icon) ir konsoliduotų rodiklių (67.1 KB download icon) suvestinėse (67.1 KB download icon).