Lietuvos bankas
2021-08-12
11

Vasara, atostogos ir kelionės retai kada mums siejasi su nuostoliais ir prarastais daiktais, tačiau Lietuvos banko nagrinėjami ginčai atskleidžia ir mažiau šventišką atostogų pusę. Todėl primename: prieš vykdami atostogauti, atidžiai peržiūrėkite turimas draudimo sutartis ir jų taisykles, mat būtent pagal jose nustatytas sąlygas draudikas ir padengs jūsų patirtus nuostolius. Tą parodo ir vieno ginčo istorija. 

Ginčas dėl turto draudimo kilo tada, kai 2020 m. rugpjūtį dalį savo daiktų gyventoja prarado kelionės metu Italijoje įvykus kemperio, kuriuo keliavo, vagystei. Buvo pavogta transporto priemonė kartu su visais jame esančiais pareiškėjos ir jos šeimos asmeniniais daiktais. Jų vertė siekė daugiau kaip 12 tūkst. eurų.
 
Moteris savo namus ir jame esantį kilnojamąjį turtą buvo apdraudusi turto draudimu ir pasirinkusi maksimalią draudimo bendrovės siūlomą apsaugą, kuri, be kita ko, užtikrino ir kilnojamojo turto draudimo apsaugą už apdrausto nekilnojamojo turto ribų.

Nors patirti nuostoliai, draudėjos skaičiavimu, siekė daugiau kaip 12 tūkst. eurų, tačiau draudimo bendrovė pasiūlė padengti tik 1 500 eurų patirtų nuostolių – būtent tokia maksimali nuostolių suma buvo numatyta kompensuoti, jei asmeniniai daiktai bus pavogti įsilaužimo į automobilį metu. 

Su tokiu draudimo bendrovės pasiūlymu nesutikusi pareiškėja kreipėsi į Lietuvos banką, prašydama išnagrinėti ginčą. Draudimo bendrovė, priėmusi sprendimą kompensuoti tik 1 500 eurų, rėmėsi tuo, kad draudimo taisyklėse numatyta tokia maksimali nuostolių suma, kai žala patiriama dėl iš automobilio pavogtų daiktų. Remiantis sutarties sąlygomis ir draudimo taisyklėmis, jei daiktai būtų pavogti iš viešbučio kambario, poilsio namų, ligoninės ar kitų panašių įstaigų – būtų atlyginti visi patirti nuostoliai.

Nors nukentėjusioji laikėsi nuomonės, kad kemperis yra ne tik transporto priemonė, bet ir laikina gyvenamoji vieta, nagrinėdami kilusį ginčą Lietuvos banko specialistai rėmėsi būtent automobilio registracijos duomenimis. 

Pavogtos transporto priemonės registracijos liudijime matyti, kad kemperis yra M1 kategorijos, kuri priskiriama prie lengvųjų automobilių, skirtų keleiviams vežti. Kemperis negali būti priskirtas prie stacionarios gyvenamosios vietos, tad, vadovaudamasis draudimo taisyklėmis ir sutartimi, Lietuvos bankas priėmė sprendimą atmesti pareiškėjos reikalavimą.

Išnagrinėtą ginčą rasite čia. 

Svarbi informacija vartotojams:

  • Prieš vykdami atostogauti, pasidomėkite savo draudimo sutartimis – kaip bus kompensuojami patirti nuostoliai įvykus nelaimingiems atsitikimams, sutrikus sveikatai, sugedus transporto priemonei ar ją praradus, netekus bagažo ir asmeninių daiktų. Šiuos nuostolius gali padengti įvairių rūšių draudimas – kai kuriais atvejais turto draudimas, taip pat kelionių, sveikatos draudimas, civilinės atsakomybės draudimas ir pan.
  • Drausdamiesi būtinai įsigilinkite į draudimo sutartį bei taisykles, nes būtent jose nurodytomis sąlygomis bus vadovaujamasi atlyginant patirtus nuostolius.