Lietuvos bankas
2013-10-07

Atnaujinta Vartotojų ir bankų tarybos sudėtis – prie jos prisijungė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Lietuvos centrinės kredito unijos atstovai.

„Džiaugiuosi, kad Lietuvos banko iniciatyva prie vieno stalo sukviesti vartotojų asociacijų ir bankų atstovus pasiteisino – tarp šių dviejų pusių prasidėjo konstruktyvus dialogas, kurį, tikimės, sėkmingai pavyks plėtoti ir toliau. O tarybai pasipildžius naujų organizacijų atstovais, bus galima aprėpti daugiau vartotojams kylančių problemų“, – sako Vilius Šapoka, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius.

Praėjusiais metais įsteigta Vartotojų ir bankų taryba per pirmuosius veiklos metus daugiausia dėmesio skyrė problemoms, kylančioms dėl būsto kreditavimo santykių, aptarti. Tarybos iniciatyva buvo pasiūlytos, parengtos ir patvirtintos Įsiskolinimų, susidariusių klientams nesilaikant finansinių įsipareigojimų pagal kredito sutartis, valdymo gairės. Dokumente apibrėžtos kredito įstaigų teisės ir pareigos finansinių įsipareigojimų nevykdančių klientų atžvilgiu bei tokių klientų teisės ir pareigos bendradarbiaujant su kredito įstaiga ir siekiant, jei įmanoma, išvengti kredito sutarties nutraukimo.

Taryba kitais metais savo veikloje daugiausia dėmesio skirs bankų taikomiems įkainiams, vartotojų informavimui euro įvedimo klausimais ir geros bankų praktikos kodekso keitimo galimybėms.

Vartotojų ir bankų taryboje taip pat diskutuojama bankų taikomų mokesčių, atsakingojo skolinimo ir skolinimosi, geros bankų praktikos kodekso keitimo klausimais, konsultuojamasi dėl Lietuvos banko parengtų teisės aktų projektų. Ši taryba prisidėjo prie vartotojų informavimo apie vartotojų ir finansų įstaigų ginčų Lietuvos banke nagrinėjimo tvarką.

Atnaujintos sudėties Vartotojų ir bankų tarybą sudaro šie nariai: Rūtenis Paukštė ir Vytautas Kalmatavičius (Lietuvos bankų klientų asociacija), Kęstutis Kupšys (Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“), Marekas Močiulskis (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba), Vytautas Plunksnis (Investuotojų asociacija), Ramūnas Džiugas (Lietuvos centrinė kredito unija), Lietuvos bankų asociacijos atstovai – Audrius Matikiūnas, Vilmantas Martišius, Žygimantas Stankevičius ir Mindaugas Morkūnas.

Šią tarybą Lietuvos bankas, siekdamas tvarios finansų rinkos plėtros ir ieškodamas būdų veiksmingai spręsti bankų ir jų paslaugų vartotojų asociacijų problemas, įsteigė 2012 m. liepos mėn. Tarybos veiklą koordinuoja Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.