Lietuvos bankas
2021-01-26
  • Atidejimas.jpg
     
11

Informuojame, kad Europos Komisijai išaiškinus dėl Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo (ESEF) formato atidėjimo sprendimo priėmimo galimybių, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, pasikonsultavusi su Lietuvos banku, priėmė sprendimą pasinaudoti ESEF reikalavimo taikymo atidėjimo vieniems metams galimybe ir naujojo formato reikalavimus pradėti privalomai taikyti toms metinėms finansinėms ataskaitoms, kurių finansiniai metai prasideda 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau.

Lietuvos bankas jau buvo sutaręs ir suderinęs su Finansų ministerija, kad, atsiradus galimybei atidėti ESEF reikalavimų taikymą, ja bus pasinaudota nedelsiant, kad emitentai galėtų kaip galima greičiau apsispręsti dėl metinių ataskaitų teikimo formato. Todėl, kai tik išaiškinimas buvo paskelbtas, 2021 m. sausio 25 d. Finansų ministerija iškart informavo Europos Komisiją, kad buvo nuspręsta pasinaudoti šia atidėjimo galimybe.

Kaip Lietuvos bankas yra informavęs anksčiau, bendrovės galės pasirinkti, kokį formatą – iki šiol naudotą ar ESEF – naudoti rengiant ir skelbiant 2020 m. metinę informaciją. Kartu atkreipiame dėmesį, kad, metines ataskaitas rengiant pagal ESEF reikalavimus, jos privalo būti audituotos, t. y. auditoriaus išvadoje turi būti pateikta išvada dėl atitikties ESEF reikalavimams.

Išsamiau su šia informacija galima susipažinti Finansų ministerijos interneto svetainės skiltyje Apskaita ir atskaitomybė.