Lietuvos bankas
2022-06-30
11

Europos Komisija (EK) skelbia atnaujintą informaciją dėl naujų taisyklių, taikomų pagrindinės informacijos dokumento (angl. key information document, KID) mažmeniniams investiciniams produktų paketams ir draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams (angl. packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP) taikymo datos. 

Šiuo pareiškimu EK patvirtina:

  • tam tikros su PRIIP susijusios informacijos atskleidimo data nukeliama iki 2023 m. sausio 1 d. (iki šio pareiškimo EK deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/2268 buvo nustatyta data – 2022 m. liepos 1 d.);
  • pratęsiamas EK deleguotojo reglamento (ES) 2017/653 14 straipsnio 2 dalies taikymas iki 2022 m. gruodžio 31 d. (ankstesnis terminas – 2022 m. birželio 30 d.) siekiant, kad būtų pateikta konkreti informacija, susijusi su PRIIP, apie kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus (KIPVPS), siūlančius įvairias investavimo galimybes.

Atkreipiame dėmesį, kad deleguotojo akto (EU) 2022/975 papildymai oficialiai įsigalios praėjus 20 dienų nuo jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje, t. y. 2022 m. liepos 14 d. Atliktų teisės pakeitimų tikslas, kaip informuoja EK, buvo anksčiau nustatytų reikalavimų įsigaliojimo datų atidėjimas, todėl finansų rinkos dalyviai neturėtų nerimauti, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. iki liepos 14 d. formaliai galios ankstesnės teisės aktų redakcijos ir turi rengtis naujų taisyklių įgyvendinimui nuo 2023 m. sausio 1 d.