Lietuvos bankas
2022-05-04
11

Europos bankininkystės institucija (EBI, angl. European Banking Authority) skelbia konsultaciją dėl aplinkos rizikos vaidmens rizikos ribojimo sistemoje. Diskusijoms skirtame dokumente nagrinėjama, ar ir kaip aplinkos rizika turi būti įtraukta į kredito įstaigų ir investicinių įmonių pirmojo ramsčio (angl. Pillar 1) rizikos ribojimo sistemą, apžvelgiamas šios sistemos tinkamumas įtraukiant aplinkos rizikos veiksnius, aptariami pagrindiniai elementai, tokie kaip ilgo laikotarpio aplinkos rizikos pobūdis ir nuosavų lėšų reikalavimų kalibravimas. 

Aplinkos rizika keičia finansų sektoriaus rizikos vaizdą ir jos vaidmuo ateityje bus dar svaresnis. Tai turės įtakos visų tradicinių kategorijų rizikai, kaip antai kredito, rinkos, operacinei rizikai. Be to, kyla klausimų, ar šiandieninė rizikos ribojimo sistema įvertina naujus rizikos veiksnius. Pirminė EBI atlikta analizė rodo, kad rizika pagrįsti tiksliniai esamos rizikos ribojimo sistemos pakeitimai sprendžiant aplinkos rizikos problemas gali būti tinkamesni nei koreguojantys koeficientai. Dokumente aptariamas galimas tokių koreguojančių koeficientų konkrečioms pozicijoms nustatymas ir pateikiami konkretūs argumentai „už“ ir „prieš“. Taip pat dokumente pabrėžiamas į ateitį nukreiptas aplinkos rizikos pobūdis ir pasisakoma dėl į ateitį orientuotų metodų naudojimo.

EBI 2022 m. birželio 17 d. organizuoja virtualų renginį konsultaciniam dokumentui pristatyti. Visos suinteresuotosios šalys kviečiamos registruotis iki 2022 m. birželio 15 d.  

Šia vieša konsultacija EBI siekia inicijuoti diskusiją dėl „žaliųjų“ ir „rudųjų“ aktyvų riziką ribojančio vertinimo ir išsiaiškinti rinkos nuomonę pateiktais klausimais. Atsižvelgiant į vis augantį klimato kaitos ir aplinkos rizikos vertinimo aktualumą tikimasi sulaukti aktyvaus suinteresuotųjų šalių įsitraukimo, kuris leistų EBI 2023 m. parengti kokybišką galutinę ataskaitą ir parengti rekomendacijas Europos Komisijai dėl politikos pakeitimų. Kviečiame konsultacijoje aktyviai dalyvauti ir Lietuvoje veikiančius bankus. 

Konsultacija vyksta iki 2022 m. rugpjūčio 2 d.