Lietuvos bankas
2011-04-11

Lietuvos banko užsakymu atliktos apklausos duomenimis, paskolas būstui įsigyti yra paėmę 11,3 procento šalies namų ūkių. Kaip svarbiausią skolinimosi priežastį didžioji dauguma respondentų nurodė nuosavo būsto poreikį. Šiek tiek mažesnę svarbą skolinimuisi darė palankios bankų skolinimo sąlygos, pajamų didėjimo perspektyvos ir kiti veiksniai.

Tarp pasiskolinusiųjų 2010–2011 m. palankios skolinimosi sąlygos ir optimistinės perspektyvos dėl didėsiančių pajamų buvo svarbesnės skolinimosi priežastys.

„Toks paskatų vertinimas rodo, kad namų ūkiai, prasidėjus ekonomikos atsigavimui, palankiau vertina savo pajamų kilimo ateityje perspektyvas ir bankų skolinimo sąlygas. Tai turėtų skatinti namų ūkių skolinimąsi ir palengvinti paskolos naštą namų ūkiams“, – apklausos rezultatus komentavo Lietuvos banko Ekonomikos departamento Finansinio stabilumo skyriaus ekonomistė Kristina Grigaitė.

2010 m. vidutinis paskolų būstui įsigyti terminas buvo 23 metai, o paskolos būstui įsigyti dydis sudarė beveik 154 000 litų. Didesnė dalis namų ūkių buvo linkę skolintis eurais, palūkanų normas fiksuodami trumpesniam negu 1 metų laikotarpiui ir rinkdamiesi anuitetinį periodinės įmokos skaičiavimo būdą.

Vidutinė namų ūkių pajamų dalis, skirta paskolos būstui įsigyti grąžinimui, sudarė 26 procentus namų ūkių disponuojamųjų pajamų ir, palyginti su 2009 m. duomenimis, truputį sumažėjo. Palyginti su praėjusiais metais, 3 procentiniais punktais sumažėjo namų ūkių, teigiančių, kad paskola būstui įsigyti yra labai didelė našta.

Per pastaruosius12 mėnesių beveik 33 procentai respondentų teigė nors kartą vėlavę sumokėti paskolų įmokas ar mokesčius. Dažniausiai namų ūkiai vėlavo atsiskaityti už komunalinius ar kitus mokesčius. Periodines paskolos būstui įsigyti įmokas ar mokėjimus už kitus finansinius įsipareigojimus namų ūkiai laikė svarbiais ir stengėsi jų neuždelsti. Palyginti su praėjusių metų apklausos rezultatais, vėlavusių sumokėti paskolų įmokas ar mokesčius namų ūkių skaičius sumažėjo.

2010 m. apie 22 procentai (beveik tiek pat, kiek pernai) dalyvavusių apklausoje namų ūkių pakeitė paskolos būstui įsigyti mokėjimo sąlygas. Paskolos sąlygas keitė 9 procentiniais punktais daugiau respondentų negu praėjusių metų apklausos metu žadėjo tai padaryti. Dažniausiai namų ūkiams buvo atidedamas paskolos dalies mokėjimas, keičiamas paskolos grąžinimo laikotarpis, paskolos palūkanų normos fiksavimo laikotarpis ir bankų taikoma marža. 2011 m. apie 17 procentų namų ūkių ketina kreiptis į bankus dėl paskolos būstui įsigyti mokėjimo sąlygų pakeitimo, o 2010 m. tokių namų ūkių buvo 4 procentiniais punktais mažiau.

Paskolą būstui įsigyti turinčių namų ūkių apklausas Lietuvos bankas užsako kartą per metus nuo 2007-ųjų. Apklausą 2011 m. vasario–kovo mėn. atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausti 995 Lietuvos namų ūkiai, paėmę iš banko paskolą būstui įsigyti. Išsami ataskaita paskelbta Lietuvos banko interneto svetainėje (175.8 KB download icon).