Lietuvos bankas
2013-11-14
  • 4138_imp_4_pav.jpg
     
11

Gerėjantys lūkesčiai dėl šalies ekonomikos ir stiprėjanti konkurencija skatina komercinius bankus lengviau kredituoti ne tik smulkų ir vidutinį verslą, bet ir švelninti būsto paskolų sąlygas gyventojams. Didėjant paklausai ir švelnėjant skolinimo sąlygoms, bankai kitąmet tikisi apie 3 % paskolų portfelio augimo.

„Lietuvos banko apklausoje dalyvavę bankai nurodė per pastarąjį pusmetį sušvelninę skolinimosi sąlygas ir prognozuoja, kad ateityje gauti paskolą turėtų būti dar paprasčiau. Dažniausią to priežastį bankai nurodo pagerėjusius lūkesčius dėl ekonomikos, išaugusias pačių bankų galimybes pritraukti finansavimą, taip pat padidėjusią konkurenciją“, – sako Virgilijus Rutkauskas, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento Makroprudencinės analizės skyriaus vyriausiasis ekonomistas.

Veiksniai, darantys įtaką paskolų ir kredito linijų teikimo įmonėms sąlygoms
(neigiamas procentų skirtumas rodo skolinimo sąlygų švelnėjimą)

 Bankai daugelio ekonominių veiklų įmonių ir namų ūkių finansinę būklę iš esmės vertina gerai ir tik statybos įmonių finansinę būklę daugiau bankų vis dar vertino kaip blogą. Geriausiai vertinama žemės ūkio, miškininkystės ir apdirbamosios gamybos įmonių finansinė būklė. Beveik visų sektorių ateities perspektyvas bankai įvardija kaip stabilias, skeptiškiau jie nusiteikę tik dėl transporto sektoriaus perspektyvų.

Apklaustų bankų nuomone, 2014 m. verslo paskolų paklausa toliau didės, portfelį turėtų didinti ir būsto paskolos, o vidutinis paskolų portfelio augimas sudarys apie 3 %.

Pusantrų metų griežtėjusios bendrosios paskolų būstui įsigyti sąlygos, pastarąjį pusmetį tapo švelnesnės – kai kurie bankai sušvelnino paskolos ir užstato santykio bei paties užstato reikalavimus. Skolinimą būstui įsigyti bankai vertino geriau, nes būsto rinkos perspektyvos tapo palankesnės negu prieš pusmetį. Beveik pusė apklaustų bankų pažymėjo, kad jau išaugo tokių paskolų paklausa, o dar didesnė dalis (du trečdaliai) nurodė, kad paklausa didės per ateinantį pusmetį.

Tačiau vartojimo ir kitų paskolų namų ūkiams sąlygos analizuojamu laikotarpiu tapo griežtesnės, t. y. daugiau apklaustų bankų šiek tiek sugriežtino tokioms paskoloms taikomus reikalavimus dėl prastesnio kredito gavėjų mokumo. Tai vartojimo ir kitų paskolų gavėjai pajuto iš didėjančių maržų.

Komercinių bankų ir užsienio bankų filialų apklausos dėl skolinimo sąlygų atliekamos du kartus per metus norint gauti informacijos apie finansų institucijų taikomas su palūkanomis nesusijusias paskolų sąlygas, skolinimosi sąnaudas ir rinkos lūkesčius. Bankų apklausos, atliktos 2013 m. rugsėjo–spalio mėn., atsakymai gauti iš šešių komercinių bankų ir trijų užsienio bankų filialų.

Išsami bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų apžvalga (625.4 KB ) skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.