Lietuvos bankas
2012-04-18

Trims ketvirtadaliams nefinansinių įmonių 2011 m. pabaigoje paskelbtas AB banko SNORAS bankrotas buvo mažai reikšmingas įvykis, mažiau nei dešimtadaliui įmonių šio veiksnio įtaka buvo didelė. Tai parodė Lietuvos banko užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta 500 nefinansinių įmonių vadovų ir finansininkų apklausa.

„Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad didžiajai daliai šalies įmonių AB banko SNORAS bankrotas neturėjo esminės įtakos, reikšminga įmonių dalis nurodė, kad ši įtaka artimiausiu metu dar sumažės“, – apklausos rezultatus komentavo Lietuvos banko Ekonomikos departamento Finansinio stabilumo skyriaus vyresnysis ekonomistas Virgilijus Rutkauskas.

Kad AB banko SNORAS bankrotas verslui turėjo mažai įtakos nurodė 75,8 % apklausoje dalyvavusių nefinansinių įmonių vadovų ar finansininkų, ir tik 7,0 % įmonių atsakė, jog šis įvykis reikšmingai paveikė jų veiklą.

Pagal ūkio šakas mažiausia dalis įmonių, kurios AB SNORO veiklos sustabdymą vertino kaip reikšmingą, dirba paslaugų (5,9 %), pramonės (6,5 %) ir prekybos (7,6 %) sektoriuose, daugiausia – statyboje (13,5 %).

Įmonių taip pat buvo klausiama, kokią įtaką jų veiklai AB banko SNORO veiksnys turės artimiausią pusmetį – 95,6 % jų vadovų ar finansininkų nurodė, kad šio veiksnio įtaka sumažės arba nepakis, ir tik 10 (2,0 %) respondentų atsakė, kad AB banko SNORAS veiklos sustabdymo įtaka jų įmonei padidės.

Nefinansinių įmonių apklausos dėl veiklos finansavimo atliekamos du kartus per metus. Naujausia apklausa vyko šių metų vasario–kovo mėn. Artimiausiu metu bus paskelbti išsamesni jos rezultatai.