Lietuvos bankas
2020-08-17
11

Naujausioje Lietuvos banko atliktoje finansų įstaigų apklausoje dalyvavę respondentai kaip pagrindinę riziką mūsų šalies finansų sistemai nurodė besitęsiančios COVID-19 pandemijos pasekmes Lietuvos ekonomikai – tai prastėjanti įmonių ir namų ūkių finansinė būklė bei blogėjanti ekonomikos padėtis prekybos partnerių šalyse ir dėl to krintantis Lietuvos eksportas. 

„Nors atšaukus karantiną ir panaikinus buvusius apribojimus verslas daugmaž grįžo į įprastas vėžes, kai kurių sektorių ateities perspektyvas finansų įstaigos vertina labai santūriai. Šiuo metu didžiausia įmonių bankroto rizika matoma viešbučių, maitinimo, transporto ir meninės veiklos sektoriuose, o mažiausia – administravimo, informacijos ir ryšių sektoriuose“, – sako Tomas Garbaravičius, Lietuvos banko valdybos pirmininko patarėjas.

Šioje apklausoje, vykusioje 2020 m. liepos 7–27 d., į antrąjį planą pateko kibernetinių nusikaltimų ir netvarios nekilnojamojo turto rinkos raidos rizikos, kaip svarbiausios respondentų nurodytos 2019 m. apklausoje. Tačiau pastarųjų rizikų svarba, palyginti su 2019 m. antruoju pusmečiu, sumažėjo nežymiai.

Net keturi penktadaliai finansų įstaigų teigia, kad jų polinkis rizikuoti per ateinantį pusmetį nesikeis, o kiek daugiau nei pusė mano, kad taip elgsis ir kitos Lietuvos finansų įstaigos. Gana panašus požiūris vyravo ir praėjusį pusmetį.

Lietuvos bankas, siekdamas įvertinti Lietuvos finansų įstaigų požiūrį į galimus iššūkius tvariai finansų sistemos raidai, du kartus per metus atlieka apklausą dėl rizikų Lietuvos finansų sistemai. Jų metu respondentai įvertina svarbiausių rizikų Lietuvos finansų sistemai šaltinius, nepalankių įvykių pasireiškimo tikimybę ir galimą jų poveikį šalies finansų sistemai per artimiausius 6 mėn. Naujausioje apklausoje dalyvavo 44 respondentai, iš jų – 10 Lietuvoje veikiančių bankų ir užsienio bankų skyrių, 7 draudimo bendrovės, 9 kredito unijos ir 18 kitų finansų įstaigų (lizingo bendrovių, finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių).

Apklausos dėl rizikų Lietuvos finansų sistemai apžvalga (2020 m. Nr. 1) skelbiama čia.