Lietuvos bankas
2020-09-04
11

Lietuvos banko atlikta šalyje veikiančių devynių bankų ir užsienio filialų apklausa rodo, kad COVID-19 pandemijos įkarštyje, 2020 m. antrąjį ketvirtį, bendrus skolinimo įmonėms standartus griežtino keturi bankai, t. y. vienu banku mažiau nei 2020 m. pirmąjį ketvirtį, o būsto paskolų standartus griežtino trys iš šešių būsto paskolas teikiančių respondentų – dviem bankais daugiau nei ankstesnį ketvirtį. 2020 m. trečiąjį ketvirtį bankai neketino keisti paskolų teikimo namų ūkiams standartų, o skolinimo įmonėms standartus griežtinti žadėjo vienas bankas.

„Apklausos rezultatai rodo, kad dėl pandemijos išaugus neužtikrintumui keletas bankų šiek tiek griežtino skolinimo standartus ir atsargiau teikė paskolas, tačiau situacija reikšmingai skiriasi nuo ankstesnės finansų krizės, kurios metu paskolų teikimo standartus sparčiai griežtino visi bankai“, – sako Paulina Zlatkutė, Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė.

Pasak jos, 2020 m. antrąjį ketvirtį buvo stebimi ir skolinimo sąlygų pokyčiai – keli bankai skolindami įmonėms mažino paskolos arba kredito linijos dydį, griežtino užstato reikalavimus ir didino paskolos maržą, o teikiant būsto paskolas taip pat šiek tiek griežtėjo užstato reikalavimai ir buvo taikomi kiti apribojimai, tačiau marža didinama nebuvo.

Per šią apklausą, vykusią 2020 m. birželio mėn., daugumos įmonių finansinė būklė dar nebuvo vertinama blogai, tik reikšmingai suprastėjo viešbučių ir restoranų veiklas vykdančių įmonių vertinimas. Palankiausiai bankai įvertino mažiausiai pandemijos paveiktas veiklas vykdančias įmones – žemės ūkio, miškininkystės, gamybos. Apskritai daugumos įmonių būklė buvo vertinama kaip gera arba vidutinė. Namų ūkių būklę dauguma bankų vertino kaip vidutinę, tačiau trys bankai mano, kad ji blogės.

Apklausa rodo, kad dėl COVID-19 pandemijos suprastėjus bendrai ekonominei situacijai, visi bankai ribojo skolinimą viešbučių ir restoranų, daugiau kaip pusė – nekilnojamojo turto ir transporto, o trečdalis – statybos veiklą vykdančioms įmonėms.

Per bankų apklausas Lietuvos bankas siekia gauti informacijos apie bankų skolinimo veiklą: taikomus kreditavimo standartus, paskolų namų ūkiams ir įmonėms sąlygas, jų kaitos veiksnius, paskolų paklausą, bankų lūkesčius dėl tolesnės kreditavimo raidos ir kt. Apklausos rezultatų apžvalga skelbiama du kartus per metus. Rengiant naujausią apžvalgą, naudoti apibendrinti duomenys, gauti atlikus keturių komercinių bankų ir penkių užsienio bankų filialų apklausą.

Bankų apklausos apžvalga (2020 m. Nr. 2) skelbiama čia.