Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba apsvarstė banko SNORAS inspektavimo ataskaitą ir griežtai įvertino inspektavimo metu nustatytus šio banko veiklos trūkumus, padarytus teisės aktų pažeidimus.

Inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas. Valdybai taip pat pristatyti banko SNORAS priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai.

Lietuvos banko valdyba išsakė bankui SNORAS tam tikrus nurodymus, kurių vykdymas leistų daugiau riboti banko veiklos riziką, ypač dėl paskolų, dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių ir kt. Nustatyti tam tikri reikalavimai dėl banko kapitalo, kurių įgyvenimas reikalingas patikimai ir stabiliai banko veiklai.

Banko SNORAS administracijos vadovas įpareigotas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo šio nutarimo gavimo dienos atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip bankas SNORAS numato šalinti nustatytus banko veiklos trūkumus ir vykdyti Lietuvos banko valdybos duotus įpareigojimus, o suėjus šių nurodymų įvykdymo terminui paaiškinti, kaip juos įvykdė.

Valdybos posėdyje pažymėta, kad bankas SNORAS nepašalino dalies ankstesnio inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų. Atsižvelgdama į tai Lietuvos banko valdyba įpareigojo Kredito įstaigų priežiūros departamento pareigūnus surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl banko SNORAS administracijos vadovo padaryto administracinio teisės pažeidimo, nurodyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1724 straipsnyje (dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 194 duoto raštiško nurodymo pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir banko veiklos trūkumus nevykdymo).