Lietuvos bankas
2022-10-26
11

Lietuvos bankas nustatė, kad AB „Mano bankas“ nesilaikė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų. Už tai specializuotam bankui skirtos poveikio priemonės.

Patikrinimo metu nustatyta, kad AB „Mano banko“ vidaus procedūrose nebuvo tinkamai reglamentuotos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo priemonės, praktikoje dalis jų nebuvo įgyvendinamos arba buvo įgyvendinamos netinkamai, nuolatinė kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsena bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimas turėjo trūkumų. 

Už nustatytus pažeidimus skirta bendra 165 tūkst. Eur bauda.

Lietuvos bankas taip pat nustatė, kad trūkumų turėjo ir AB „Mano bankas“ visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas, o klientų informacijos atnaujinimo procesas ne visada buvo atliekamas nuosekliai ir nustatyta tvarka.  

Už šiuos pažeidimus specializuotam bankui skirti įspėjimai.

AB „Mano bankas“ po patikrinimo ėmėsi veiksmų siekdamas pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kad jie nesikartotų ateityje. Iki 2023 m. balandžio 1 d. finansų įstaiga turės pateikti nepriklausomos audito įmonės išvadą, kuri patvirtintų, kad nustatyti pažeidimai yra pašalinti, o naujos įdiegtos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės yra tinkamos ir veiksmingai taikomos praktikoje.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.