Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos bankas nusprendė nebelaikyti AB „Lifosa“ emitentu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo prasme.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į 2011 m. gruodžio 21 d. AB „Lifosa“ prašymą ir Lietuvos bankui pateiktą informaciją apie privalomo emitento akcijų pardavimo pabaigą.